Aanvraagprocedure

Brabant C zoekt initiatiefnemers met projecten die bijdragen aan de doelen van Brabant C. Projecten die Brabant C financiert zijn gericht op ontwikkeling. Zij richten zich op het bereiken van het volgende niveau. De projecten kunnen meerjarig zijn, maar de bijdrage is nooit structureel van aard. Met de incidentele middelen van het fonds wordt structurele versterking van het systeem nagestreefd. Het fonds is gericht op ontwikkeling van talenten, programmering, gezelschappen en evenementen.


aanvraag stappen


criteria kleine projecten


criteria grote projecten