Belangrijke informatie: langere behandeltermijn door drukte en zomer

In februari, maart en april 2017 heeft Brabant C in korte tijd veel aanvragen voor financiering ontvangen. Het vooruitzicht is dat dit de komende maanden zal aanhouden. Wij zijn blij dat initiatiefnemers van projecten ons goed weten te vinden, maar hierdoor kan het voorkomen dat het traject tussen het indienen van een aanvraag en het versturen van de beschikking langer duurt dan de gebruikelijke 10-12 weken. Houd rekening met een behandeltermijn van maximaal 16 weken. Dit is ook de minimale termijn tussen het indienen van een ontvankelijke aanvraag en de startdatum van het project. Ingediende aanvragen, die volledig aan de richtlijnen voldoen, worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

In verband met de beperkte beschikbaarheid van Adviescommissieleden in de zomerperiode, wisselende bezetting van bureaumedewerkers en de ontstane wachtrij aanvragen geldt het volgende voor aanvragen ingediend na 22 mei 2017:

  • de aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid en de aanvrager ontvangt hierover in principe binnen 2 weken bericht. Mocht de volledigheidscontrole later plaatsvinden ontvang je hierover bericht.
  • kunnen niet rekenen op een pitch voor 28 augustus 2017. Tot en met juli zijn de pitchmomenten vol. In verband met de beschikbaarheid van commissieleden worden er weer pitches gepland vanaf 28 augustus 2017.

Heb je vragen over de behandeltermijn? Neem contact op met Geert Lenders (secretaris) via glenders@brabantc.nl of 013-7508482.
Het kantoor van Brabant C is gedurende de zomerperiode bereikbaar.