Vacature: Leden Adviescommissie Brabant C

Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur dat het kunst- en cultuuraanbod van Brabant versterkt om de nationale en internationale aantrekkings­kracht van Brabant te vergroten. Het fonds versterkt het cultuursysteem van Brabant en draagt bij aan vernieuwing van financiering in cultuur. Alle financieringsaanvragen worden voorgelegd aan een externe Adviescommissie die hierover advies uitbrengt aan het bestuur van het fonds.

Ter aanvulling van de Adviescommissie Brabant C zijn we op zoek naar deskundigen binnen de culturele disciplines: podiumkunsten (theater) en beeldende kunst. Geïnteresseerden met veel internationale werkervaring en/of een sterk internationaal netwerk op bovengenoemde deelgebieden worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Daarnaast zoeken we een Adviescommissielid met financiële expertise. Bij voorkeur iemand die kennis en ervaring heeft met het beoordelen van financieringsaanvragen en businessplannen.

Over Brabant C
Brabant C is in 2015 opgericht door de provincie Noord-Brabant en investeert sindsdien in projecten die het culturele leven in Brabant duurzaam versterken, ten minste nationale ambities hebben en ondernemend te werk gaan. Met de financiering van Brabant C realiseren we onder andere de internationalisering van Brabantse festivals zoals Dutch Design Week, Emoves, WOO HAH!, BredaPhoto, STRP, November Music en Theaterfestival Boulevard. Grijpt Brabants toptalent als Kovacs, Jameszoo en The Ruggeds kansen om internationaal door te breken. Ontwikkelen makers en producenten als Doloris, Matzer, Eindhoven Maker Fair en Totally Tuned een nieuw businessmodel. Projecten van de Kazerne, Social label, EKWC en Beeldenstorm maken van erfgoedcomplexen een culturele hotspot.

De Adviescommissie
De Adviescommissie van Brabant C bestaat uit een pool van adviseurs die het bestuur van het fonds adviseert bij het nemen van besluiten over aanvragen. Uit deze pool wordt per aanvraag telkens de meest passende sub-adviescommissie samengesteld die de daadwerkelijke beoordeling doet. Het fonds wil graag investeren in projecten die midden in de gemeenschap staan. De Adviescommissie weerspiegelt daarom een goed evenwicht tussen culturele expertise en deskundigheid uit bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren. De voorzitter van de Adviescommissie is Bert Dirrix, partner in architectenbureau diederendirrix. Vergaderingen worden ook geregeld geleid door vice-voorzitter Jorn Konijn, curator en organisator van internationale activiteiten op het terrein van vormgeving, film en architectuur. De Adviescommissie wordt bijgestaan door een secretaris.

Rol als Adviescommissielid
De werkzaamheden houden in het vooraf bestuderen van projectvoorstellen, het deelnemen aan vergaderingen (combinatie van pitch door initiatiefnemers en voor- en nabespreking Adviescommissie) en het geven van deskundig oordeel over projecten. Hoe vaak een commissielid adviseert is afhankelijk van de achtergrond en inhoud van financieringsaanvragen die Brabant C ontvangt. Minimaal eenmaal per jaar komt de gehele Adviescommissie bijeen voor een plenaire bijeenkomst. Woonachtig of werkzaam zijn in Brabant is geen vereiste. Van leden van de Adviescommissie wordt wel verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur in Brabant, in het bijzonder op het terrein van hun eigen deskundigheid. Adviescommissieleden ontvangen per vergadering vacatiegelden en vergoeding van reiskosten (bijeenkomsten zijn in regio Tilburg).

Procedure
Op woensdagochtend 9 oktober en dinsdagmiddag 15 oktober vinden gesprekken plaats met kandidaten die op basis van een briefselectie en CV aansluiten bij het gevraagde profiel. Adviseurs worden benoemd door Gedeputeerde Staten.

Reageren op deze vacature?
Geïnteresseerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in Brabant? Reageer dan op deze vacature door te solliciteren. Stuur uiterlijk woensdag 25 september 2019 een reactie naar Margareth Louwers; mlouwers@brabantc.nl met bijgevoegd een motivatiebrief (max 1 A4) en CV (max 3 A4).

Voor meer informatie over de vacature neem contact op met Geert Lenders (secretaris Adviescommissie) via 06 19329636.