Pitch – Possible Landscapes

  • Tijd: 15.10-15.50 uur
  • Locatie: Brabant C kantoor
Impact BrabantC cultuurfonds mirror algemeen

Bij Brabant C staat transparantie in het aanvraagproces centraal. Daarom zijn de pitches van aanvragers openbaar voor alle geïnteresseerden. Deze pitch vindt online via Zoom plaats. Er kunnen 4 personen als publiek deelnemen aan deze pitch. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@brabantc.nl je ontvangt een uitnodiging om deel te nemen zodra je bent geselecteerd.

Op dinsdag 30 augustus 2022 wordt het project Possible Landscapes van Stichting Building Balance gepresenteerd voor de Adviescommissie van Brabant C. Voor deze pitch is de volgende Adviescommissie samengesteld:

Bert Dirrix (voorzitter)
Mary Fiers
Ruth Giebels
Robbert van der Stelt

Namens Brabant C zijn aanwezig: Geert Lenders (fondscoördinator), Anne Erkelens (fondsmedewerker).