Aanvragen ASML x Brabant C project

Je kunt vanaf 1 februari 2024 een aanvraag indienen voor jouw ASML x Brabant C project! ASML x Brabant C is een publiek-private samenwerking van formaat, die bijdraagt aan een groter cultureel aanbod in de Brainportregio en tevens Brabant C’s eerste publiek-private samenwerking. De financieringsregeling ASML X Brabant C is er voor cultuurprojecten die een zichtbare bijdrage leveren aan de samenleving.

Om in deze regeling een aanvraag in te dienen, moet jouw project voldoen aan een aantal criteria. Ten eerste moet het project gericht zijn op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten die een zichtbare bijdrage aan de samenleving in de Brainportregio leveren en die minimaal passen binnen één van de maatschappelijke doelstellingen die de Financieringsregeling ASML x Brabant C beoogt. Ten tweede is het project is van professionele en hoge culturele kwaliteit en heeft het tenminste (inter)nationaal bereik of de potentie tot (inter)nationaal bereik. Als laatste toetsen we het project op cultureel ondernemerschap en duurzaamheid.

Alle informatie en hoe je een aanvraag indient is te vinden op deze pagina.