Belangrijke informatie over behandeltermijn aanvragen ivm zomerperiode

In april en mei 2018 heeft Brabant C in korte tijd veel aanvragen voor financiering ontvangen. Wij zijn blij dat initiatiefnemers van projecten ons goed weten te vinden, maar hierdoor kan het voorkomen dat het traject tussen het indienen van een aanvraag en het versturen van de beschikking langer duurt dan de gebruikelijke 10 tot 12 weken. Houd rekening met een behandeltermijn van in ieder geval 16 weken. 16 weken is tevens de minimale termijn tussen het indienen van een ontvankelijke aanvraag en de startdatum van het project.
Voor Projecten van ten minste nationale betekenis kan de termijn verder oplopen omdat na de beschikking nog een businessplan ontwikkeld moet worden.

In verband met beperkte beschikbaarheid van adviescommissieleden en de wisselende bezetting van bureaumedewerkers tijdens de zomerperiode geldt het volgende voor aanvragen die worden ingediend vanaf 4 juni 2018:

  • de aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid (zgn. sanity check) en de aanvrager ontvangt hierover binnen 2 weken bericht. Mocht deze sanity check later plaatsvinden, ontvangt de aanvrager hierover ook bericht.
  • houd er vanwege de vakantieperiode rekening mee dat de pitches later dan 20 augustus 2018 kunnen plaatsvinden. Of het lukt om voor 20 augustus te pitchen, is afhankelijk van beschikbaarheid van de voor uw aanvraag relevante adviescommissieleden.

Van 16 t/m 27 juli 2018 is Brabant C wegens vakantie gesloten. Dient u in deze periode een aanvraag voor financiering in? In de eerste week van augustus nemen wij contact met u op over de ontvangst en de behandeltermijnen.

Heb je vragen over de behandeltermijn? Neem contact op met Geert Lenders of Anne Erkelens via secretaris@brabantc.nl of 013-7508482.