Belangrijke informatie: pitches in de zomerperiode

In verband met beperkte beschikbaarheid van adviescommissieleden en wisselende bezetting van bureaumedewerkers informeren we u graag tijdig over de termijnen voor het inplannen van pitches in de zomerperiode 

Aanvragen ingediend op uiterlijk 19 mei 2019
Voor ingediende aanvragen die uiterlijk op 19 mei 2019 ontvankelijk kunnen worden verklaard, geldt dat we pitches inplannen vóór de zomervakantie die start op 6 juli 2019
Een ontvankelijke aanvraag is een aanvraag die minimaal 16 weken voor de startdatum van het project is ingediend via het aanvraagsysteem van Brabant C én aan alle vereisten voldoet zoals opgenomen in de richtlijnen voor ontwikkelproject of (inter)nationaal project.

Aanvragen ingediend vanaf 20 mei 2019
Voor aanvragen die worden ingediend vanaf 20 mei 2019 geldt: 

  • de aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid (zgn. sanity check) en de aanvrager ontvangt hierover binnen 2 weken bericht. Mocht deze sanity check later plaatsvinden, ontvangt de aanvrager hierover ook bericht. 
  • houd er vanwege de vakantieperiode rekening mee dat de pitches later dan 19 augustus 2019 kunnen plaatsvinden. Of het lukt om voor 19 augustus te pitchen, is afhankelijk van beschikbaarheid van de voor uw aanvraag relevante adviescommissieleden. 

Update 1 juli
Tot en met 8 juli 2019 zijn er pitches gepland. We plannen nieuwe pitches na de zomersluiting van Brabant C; vanaf 5 augustus 2019.

Zomervakantie
Van 21 juli t/m 4 augustus 2019 is Brabant C wegens vakantie gesloten. In die periode vinden in elk geval geen pitches plaatsDient u in deze periode een aanvraag voor financiering in? In de tweede week van augustus nemen wij contact met u op over de ontvangst van uw aanvraag en de behandeltermijn. 

Heb je vragen over de behandeltermijn? Neem contact op met Geert Lenders of Anne Erkelens via secretaris@brabantc.nl of 013-7508482.