Belangrijke informatie voor initiatiefnemers

Sinds 1 maart 2015 is het mogelijk om bij Brabant C aanvragen in te dienen voor financiering van kunst- en cultuurprojecten van tenminste nationale allure die bijdragen aan de versterking van het cultuursysteem van de provincie Noord-Brabant.

Het fonds ervaart de eerste 1,5 jaar als erg positief. Er zijn veel initiatiefnemers op ons af gekomen en de rol van aanjagen levert een vruchtbaar proces op. Samen met initiatienemers sparren we over het ontwikkelen van een mooi idee naar een goed plan dat in veel gevallen leidt tot een partnerschap. Op deze manier worden mooie projecten voor Brabant gerealiseerd.

We constateren ook dat het geregeld voor komt dat een initiatiefnemer zich pas meldt kort voor het project van start gaat. De behandeling vanaf formele indiening bij Brabant C neemt maximaal 16 weken in beslag en de ervaring leert dat het gezamenlijk overleg daaraan voorafgaand de nodige tijd vraagt, vaak enkele maanden. Het gaat voor zowel initiatiefnemers als het fonds vaak om grote belangen. Voldoende ruimte voor overleg en groei van idee tot een bij Brabant C passend plan helpt afwijzingen voorkomen.

We merken dat zowel wij als fonds, als indieners van projecten, klem komen zitten wanneer onrijpe voorstellen voor projecten worden ingediend die al snel moeten beginnen. We kunnen dan vaak niet anders dan afwijzen. Bovendien bepaalt ons reglement dat kosten voor het project die gemaakt worden vóór de formele indiening, niet subsidiabel zijn.

Om ervoor te zorgen dat de behandeling van aanvragen voldoende ruimte heeft en de initiatiefnemer duidelijkheid heeft over een besluit van Brabant C voor het initiatief van start gaat, hebben we besloten een indieningstermijn van 16 weken te hanteren. Dit betekent dat vanaf heden een aanvraag bij ons formeel ingediend moet zijn uiterlijk 16 weken voor het project van start gaat.

Let goed op: de datum van indienen (versturen) en de datum waarop het project formeel is ingediend (wanneer Brabant C na de sanity check bepaalt of de aanvraag volledig is) kunnen twee verschillende data zijn. Zie onderstaande scenario’s die als voorbeeld:

Voor meer informatie over de indieningstermijn kunt u contact opnemen via: info@brabantc.nl en/of 013 750 84 81