Brabant C 1 jaar onderweg

De eerste stappen om cultuur in Brabant naar een hoger plan te brengen.

Op 1 maart 2015 opende Brabant C haar deuren, we kijken terug op een succesvol jaar.

Vanaf de opening hebben initiatiefnemers met plannen voor een mooier en cultureel sterker Brabant, de weg naar Brabant C goed weten te vinden. Met maar liefst 200 organisaties/personen zijn gesprekken gevoerd over een (mogelijke) aanvraag. Er zijn in het eerste jaar 35 projecten ingediend waarvan er 22 door de adviescommissie zijn behandeld en uiteindelijk is Brabant C bij 14 projecten partner geworden.

De financiële feiten van 2015
De totale investering van Brabant C in de 14 projecten is € 2.632.000. Mede daardoor wordt een multiplier van 6 gerealiseerd; de totale investering in de (Brabantse) cultuur bedraagt € 15,8 miljoen. Brabant C investeert in maximaal 30% van een totale projectbegroting en heeft als opdracht om vernieuwende financieringsvormen aan te bieden zodat subsidieafhankelijkheid afneemt. We hebben een eerste stap gezet door niet alleen subsidies te verstrekken:

13% van de investering betreft rentedragende leningen
7% van de investering betreft garantstellingen
80% van de investering betreft subsidie
0% van de investering betreft participaties

Projecten
Een overzicht van de projecten waar Brabant C partner van is geworden*:

Of ik gek ben, een initiatief van IJswater Films
De Helleveeg, een initiatief van Sigma Pictures Productions bv
Missa Unitatis, een initiatief van Cappella Pratensis
Theaterfestival Boulevard, een initiatief van Theaterfestival Boulevard
3e Internationaal Stiltefestival, een initiatief van het Internationaal Stiltefestival
WOO HAH!, een initiatief van Poppodium 013
VPRO Medialab, een initiatief van Omroepvereniging VPRO
Best of the Fest: Catalunya, een initiatief van Parktheater Eindhoven
Groot Wild, een initiatief van Afslag Eindhoven
“Wrijving van gedachten”. Artistieke ontmoetingen Antwerpen / Zundert, een initiatief van het Vincent van Goghhuis
Incubate 3D, een initiatief van Incubate
Social Label – Social Economics, een initiatief van Social Label
Light, een initiatief van LeineRoebana
Platform ouderen en verhalen, een initiatief van de Wintertuin en Vitalis

* hier worden de projecten genoemd die voor 29-02-2015 een beschikking hebben ontvangen.

Drie hoofdlijnen
Het afgelopen jaar is langs drie lijnen aan een nieuw niveau gewerkt:

 • Een aantal bestaande initiatieven, zoals festivals, zijn met behulp van Brabant C in staat gesteld zich door te ontwikkelen tot een next level, waarop zij landelijk en internationaal betekenis kunnen krijgen, wat afstraalt op Brabant.
 • Er is een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld in Brabant, die zonder de aanjaagfunctie van Brabant C niet op dat niveau van de grond zouden zijn gekomen. Initiatieven die al (inter)nationale betekenis hebben, of daar naar toe op weg zijn.
 • Door koppeling van netwerken en mensen, door te focussen op creativiteit als grondstof, door cross-overs te bevorderen, is aan de innovatieve kracht van Brabant gewerkt, wat gericht is op het versterken van het profiel van Brabant als top kennis- en innovatieregio.

De stap richting een vitaler cultuursysteem
De investeringen van Brabant C dragen bij aan een vitaler cultuursysteem door met name op ondernemerschapsgebied een nieuw niveau te bereiken. Effecten die met de eerste 14 Brabant C projecten worden gerealiseerd zijn bijvoorbeeld:

 • Beeldbepalende projecten hebben voorbeeldwerking en uitstraling en trekken bezoekers. Voorbeelden: Theaterfestival Boulevard, WOO HAH!.
 • Het klimaat van innovatie en vernieuwing trekt talenten en financiers.
  Voorbeeld Groot Wild
 • Cross-overs maken instellingen (ook financieel) duurzamer.
  Voorbeelden: Platform ouderen en verhalen, Groot Wild.
 • De internationale samenwerking gaat nieuwe kansen bieden.
  Voorbeelden: Best of the Fest: Catalunya, Theaterfestival Boulevard.
 • Kunstbeoefening door amateurs krijgt in Brabant stimulansen tot op het hoogste niveau. Voorbeeld: Cappella Praetensis.