De adviescommissie van Brabant C is vernieuwd

Algemeen kleur

De adviescommissie van Brabant C bestaat uit een pool van adviseurs die het bestuur van het fonds adviseert bij het nemen van besluiten (namens het college van GS) over projectaanvragen. Uit deze pool wordt per aanvraag telkens de meest passende sub-adviescommissie samengesteld die de daadwerkelijke beoordeling doet. De adviescommissie is deze maand vernieuwd. Er is een aantal leden afgetreden en een viertal nieuwe adviescommissieleden toegetreden. De actuele lijst van adviescommissieleden bekijk je hier.

Afgetreden leden
We nemen afscheid van Jan Couwenberg, Jacki Dodemontova, Charles Jeurgens, Jan Post, Charlotte van Rappard, Eduard van Regteren Altena, Line Rousseau, Marjo Schlaman, Leo Spreksel. Deze leden waren vanaf het allereerste begin bij Brabant C betrokken en wij bedanken hen voor hun inzet voor Brabant, voor hun deskundigheid en professionaliteit.

Toegetreden leden
We verwelkomen vier nieuwe leden in onze adviescommissie. Iselle Claassens gaat de adviescommissie versterken met haar expertise in dans, Laura Hondebrink op het gebied van erfgoed, Dorien van de Pas met betrekking tot film en Marc Versteeg met de expertise muziek.

Wil je de Adviescommissie aan het werk zien?
Initiatiefnemers van projecten die een financieringsaanvraag hebben ingediend pitchen de aanvraag voor de Adviescommissie. Deze pitches zijn openbaar voor geïnteresseerd publiek. Houd de agenda op onze website in de gaten als je een pitch wilt bijwonen of abonneer je op de nieuwsbrief (onderaan op de website) om op de hoogte te blijven.