Gezocht: Directeur Bestuurder Brabant C

algemeen partner event 2022

Lees de complete vacature & hoe te reageren hier.

Profiel: zakelijke achtergrond, investeren met maatschappelijke impact, affiniteit met cultuursector, bestuurlijke context provincie

(zzp-contract 24-32 uur voor 1 jaar)

Het Brabant C fonds is een investeringsfonds voor kunst en cultuur waar initiatiefnemers van culturele projecten een aanvraag in kunnen dienen voor financiering. Brabant C streeft met het fonds naar een duurzame versterking van het cultuursysteem door op vernieuwende wijze te investeren in cultuurprojecten. In verband met het vertrek van de huidige directeur is Brabant C op zoek naar een nieuwe directeur bestuurder.

Brabant C financiert projecten van (inter)nationaal niveau die passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en die de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart zetten. Topcultuur om van te genieten, projecten die het imago en vestigingsklimaat van Brabant versterken en slim gefinancierd zijn.

In januari 2015 werd Brabant C opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant. Met de oprichting van Brabant C en het beschikbaar stellen van 25 miljoen euro, gaf de provincie een nieuwe impuls aan kunst en cultuur in Brabant.

Opgave
De huidige regeling loopt in 2023 teneinde. Voor de komende 4 jaar dient een nieuwe propositie ontwikkeld te worden. De contouren van deze propositie zijn gebaseerd op de overtuiging dat kunst en cultuur kunnen bijdragen aan het bewustmaken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In die benadering wordt het maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt genomen. Om vervolgens te kijken of en op welke wijze kunst en cultuur hun unieke bijdrage kunnen leveren. Cultuur niet alleen inzetten als doel, maar juist ook als middel. Zonder de artistieke waarde van kunst en cultuur en de artistieke vrijheid uit het oog te verliezen. In tegendeel. Die wordt juist benut om impact te genereren.

De ervaring van Brabant C bij het financieren van kunst en cultuurprojecten van (inter)nationaal niveau wil ze inzetten om projecten vanuit een impact gedreven aanpak mogelijk te maken. Dit doet zij door;

  • Partijen die belang hebben bij het oplossen van die vraagstukken verbinden aan kunstenaars, designers en cultuurinstellingen. Coalities tussen partners stimuleren.
  • Een gemeenschappelijke taal te bieden.
  • Cultuur in te zetten als middel én als doel.
  • Support te geven bij het formuleren van impactprojecten (artistiek niveau, financiële degelijkheid) die gedragen worden door die partners.
  • Bij te dragen aan publiek-private financiering van die projecten. Het ontwikkelen van werkbare en innovatieve financieringsvormen voor zulke projecten die voldoen aan de eisen van de diverse financiers, zeker ook de private.
  • Het bieden van een instrumentarium voor het zichtbaar maken en meten van impact.
  • De regeling Matching Impactprojecten uit te voeren.

Lees de complete vacature & hoe te reageren hier.

Informatie
Brabant C laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132. De eerste gespreksronde met kandidaten vindt op 20 september 2022 in de middag plaats.