In gesprek met David Lauwen over de kracht van cultuur in Brabant

We stellen graag ons nieuwste Raad van Toezicht lid aan je voor: David Lauwen. Samen met hem spraken we over de betekenis van cultuur, de rol van organisaties zoals Brabant C en de toekomst van de cultuursector in Brabant. 

David Lauwen is 49 jaar, woont in Den Bosch en heeft een grote betrokkenheid bij cultuur. Hij begon op jonge leeftijd in de muziek en heeft altijd een sterke band gehad met cultuur. Zijn financiële en strategische expertise heeft hem geleid naar een loopbaan als adviseur, bestuurder en toezichthouder. Hij is inmiddels 20 jaar lang actief in de creatieve en culturele sector. Zijn betrokkenheid bij verschillende culturele projecten, van filmproductie tot muziekeducatie, toont zijn veelzijdigheid en passie voor het ondersteunen van culturele initiatieven. 

Grote, zachte G  

Hoe zou je de mentaliteit in Brabant omschrijven? 

David: De mentaliteit in Brabant kenmerkt zich door gastvrijheid, veelzijdigheid en ondernemerschap. Brabant kent een sterke sociale cohesie en identiteit, waar ik erg trots op ben.  

Volgens David is een dynamische en vitale cultuursector essentieel voor een gezonde samenleving. ‘Cultuur draagt bij aan identiteitsvorming en maatschappelijk welzijn. Cultuur biedt daarnaast duidelijke economische voordelen, aangezien het één van de onderscheidende factoren is die bijdraagt aan een concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven. Kunst en creativiteit draagt bij aan ons begrip van de wereld en elkaar door empathie, verbeeldingskracht en spoort ons aan om buiten de grenzen van ons eigen perspectief te denken. Cultuur heeft een diepgaande impact op onze samenleving omdat het mensen verbindt en individuele groei en expressie stimuleert’ aldus David. 

Brabant C 

David: ‘Ik onderschrijf de visie van Brabant C volledig. Ze financiert niet alleen topinstellingen, maar ook projecten met regionale, nationale en zelfs internationale uitstraling. De focus op maatschappelijke impact en het streven naar duurzaamheid spreekt mij enorm aan. Ik geloof dat we door het ondersteunen van deze projecten niet alleen iets kunnen betekenen voor de Brabantse samenleving, maar ook voor toekomstige generaties.’ 

Welke kennis hoop je bij Brabant C toe te kunnen passen? 

David: ‘Mijn expertise ligt op het snijvlak van financiën, strategie en mensen, in zowel de publieke als de private sector. Ik kijk niet alleen naar cijfers, maar ook naar het verhaal erachter en hoe organisaties zich kunnen positioneren om relevant te blijven in de toekomst. Ik heb veel ervaring in de creatieve sector, zowel op financieel als strategisch gebied. Ik zet mijn kennis en netwerk graag in om Brabant C en de cultuur in Brabant te versterken.’ 

David deelt zijn visie op de toekomst van de cultuursector in Brabant, waarin samenwerking en diversiteit centraal staan: ’Ik hoop op een cultuurlandschap waarin verschillende disciplines samenwerken en elkaar inspireren, met als doel een bloeiende en inclusieve gemeenschap te creëren.’ 

Toekomst dromen 

Waar hoop je dat de cultuur in Brabant over 10 jaar is? 

David: ‘Ik hoop dat de cultuursector in Brabant over 10 jaar sterk is gegroeid en dat verschillende disciplines samenwerken en van elkaar leren. Door samen te werken en elkaar te inspireren, kunnen we relevant blijven en een positieve impact hebben op onze samenleving en dat is belangrijk in een tijd waarin transities eerder regel dan uitzondering zijn’

Tot slot deelt David zijn enthousiasme om deel uit te maken van Brabant C. Ondanks de onzekerheid van de toekomst, ziet hij veel kansen voor groei en innovatie.