Interview Bert van der Els

Sofie Meijs (bkkc) interviewt Bert van der Els, bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans en sinds kort ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Brabant C.

Op het eerste oog zou je bouwbedrijf Heijmans niet direct koppelen aan de kunst- en cultuursector. Maar niets is minder waar! Heijmans streeft ernaar waardecreatie en maatschappelijke relevantie samen te brengen. Vanuit dat oogpunt zoekt Heijmans aansluiting met andere sectoren, waaronder de kunst- en cultuursector. Dit resulteert in innovatieve projecten zoals Heijmans One en Smart Highway, projecten die internationaal hoe ogen gooien. Het impulsgeldenproject Glowing Lineswaarin Heijmans nauw samenwerkt met kunstenaar Daan Roosegaarde is een onderdeel van het grotere concept Smart Highway.

Lees het interview op Mest Magazine.