Investeringsfonds Brabant C zet volgende stap in ondersteuning topcultuur van Brabant

Brabant C ziet kansen om de komende jaren nog meer iconische cultuurprojecten in Brabant te ondersteunen en de vernieuwing van financiering van cultuur een extra impuls te geven. Het fonds gaat de komende periode initiatiefnemers op twee manieren ondersteunen. Projecten gericht op (inter)nationale samenwerking, ontplooiing en erkenning kunnen bij Brabant C een combinatie van lening en subsidie aanvragen. Nieuwe, innovatieve ontwikkelprojecten, pilots met (inter)nationale ambitie en potentie, kunnen bij Brabant C maximaal 64.999 euro subsidie aanvragen. Brabant C gaat per 1 februari 2018 werken met een vernieuwd financieringsreglement en gewijzigde procedures.

Brabant C is in 2017 door de provincie geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat Brabant C toegevoegde waarde heeft, bijdraagt aan de doelen van de cultuuragenda en de vrijetijdsagenda van Brabant. Ook draagt Brabant C bij aan de transitie naar een meer ondernemende culturele sector. Daarnaast zijn twee punten benoemd waarop snellere ontwikkeling wenselijk is: meer projecten van internationaal niveau financieren en de vernieuwing van financiering van cultuur een extra impuls geven. Met ingang van 2018 pakt Brabant C deze punten op.

Brabantse cultuur met nationale en internationale impact
Brabant C gaat vanaf 2018 meer focussen op de nationale en internationale impact van Brabantse cultuurprojecten. We zetten in op de ontwikkeling van innovatieve vormen van kunst en cultuur, zoals design, gaming, urban, dance en AV. Daarnaast supporten we de innovatie van meer traditionele cultuurvormen, die echt onderscheidend zijn in internationaal perspectief: bijvoorbeeld het meest innovatieve theater-, jazz-, of dansfestival van Europa. Daarmee ontwikkelt Brabant zich tot een regio met een eigen cultureel gezicht dat past bij het innovatieve profiel van onze provincie. We scouten iconische projecten ook in het buitenland, in samenwerking met onze bestaande partners. Dat biedt kansen voor internationale samenwerkingsverbanden en trekt internationale coryfeeën aan.

Volgende stap 2018
Steeds meer Brabantse cultuurinitiatiefnemers willen de stap naar nationale en internationale ontplooiing en erkenning nemen. Het helpt als er een investeringsfonds is dat partner kan zijn in het maken van die stap. Initiatieven die goed aansluiten bij het profiel van Brabant, innovatief en tegelijkertijd samenwerkingsgericht, passen goed bij de opdracht van het fonds.
Om een investering in een kunst of cultuurproject te kunnen doen is veel behoefte aan risico afdekking. De grootste zekerheid geeft subsidie. Een lening of een garantstelling kan ook voldoende zekerheid bieden wanneer er sprake is van verdiencapaciteit. Het ontwikkelen van verdienmodellen is een uitdaging voor cultuurinitiatiefnemers. Brabant C ondersteunt initiatieven hierbij op twee manieren.
Projecten gericht op (inter)nationale samenwerking, ontplooiing en erkenning kunnen bij Brabant C een combinatie van lening en subsidie aanvragen vanaf 65.000 euro. De verhouding lening-subsidie is een kwestie van maatwerk. Brabant C gaat als partner van initiatieven supporten bij het ontwikkelen van een businessplan waarin voldoende verdiencapaciteit zit om het deel lening terug te kunnen betalen. Voor deze projecten is in 2018 vijf miljoen euro beschikbaar.
Nieuwe, innovatieve ontwikkelprojecten, pilots met (inter)nationale ambitie en potentie, kunnen bij Brabant C vanaf 25.000 euro en maximaal 64.999 euro subsidie aanvragen. Het gaat hier om projecten die in de kern gericht zijn op voorbereiding, onderzoek of validatie bijvoorbeeld om te ontdekken of er inkomsten te genereren zijn om het initiatief later voort te zetten. Voor ontwikkelprojecten is in 2018 één miljoen euro beschikbaar.

Brabant C ziet veel kansen voor investeren in kunst en cultuur. Door verbindingen te leggen met andere sectoren, andere financiers andere landsdelen en andere landen, kan cultuur in Brabant groeien, sterker en duurzamer worden. Hiervoor stelt Brabant C zich op als draaischijf en verbinder: tussen bedrijfsleven en cultuurinitiatiefnemers en tussen landelijke (particuliere) cultuurfinanciers en Brabant.

Vernieuwd financieringsreglement
Brabant C gaat per 1 februari 2018 werken met een vernieuwd financieringsreglement en gewijzigde procedures.
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
–          Duidelijk onderscheid subsidies en (combi)leningen
–          Van dertien naar vijf criteria
–          Pitchen in een vroeger stadium
–          De mogelijkheid om support te krijgen bij uitwerking businessplan
–          Bij (combi)leningen de mogelijkheid om een besluit te krijgen in 2 stappen: snel besluit over partnerschap, dan uitwerking van businessmodel en financieringsvorm, dan definitief besluit over financiering

Overgangsperiode
Het huidige financieringsreglement blijft van kracht voor aanvragen die tot en met 31 december 2017 zijn ingediend bij Brabant C (via het daarvoor bestemde aanvraagformulier). In de periode 1 januari tot en met 31 januari 2018 is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij Brabant C. We zijn die maand druk bezig met het implementeren van een nieuw aanvraagsysteem en het doorvoeren van de aanpassingen die nodig zijn om nieuwe aanvragen te behandelen. De scout en adviseur business development zijn in deze periode wel bereikbaar voor advies en begeleiding.

Het nieuwe financieringsreglement is gepubliceerd in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71902.html