Leiderschap in Cultuur: Verbindend Innoveren in Zeeland en Brabant

Linc Brabant

Let op! Aanmelden kan t/m 19 juni 2023!

Leiderschap in Cultuur Zeeland en Brabant (LinC ZeeBra) is een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant en zich verder willen ontwikkelen tot innovatieve (zakelijk) leiders. Binnen het programma werken we intensief aan thema’s als persoonlijk leiderschap, waardecreatie en impact, innovatie en verandering; waarbij we de verbinding maken van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten.

Start: 18 september 2023
Aanmelddeadline: 19 juni 2023
Locatie: Verschillende locaties in Zeeland en Noord-Brabant.
Kosten: € 3.000,- (eigen bijdrage)

Voor wie?
De deelnemers aan LinC ZeeBra zijn werkzaam aan de zakelijke kant van de culturele sector binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Ze hebben de ambitie en potentie om de sector te veranderen en vernieuwen door er actief aan bij te dragen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende disciplines binnen het culturele veld. Juist de rijkheid aan diversiteit is een meerwaarde en draagt bij aan een breed en leerzaam traject voor de deelnemers en versterking van het netwerk.

Gezien het interactieve karakter van het traject kunnen in totaal maximaal 20 deelnemers per leergang deelnemen: 10 uit Zeeland en 10 uit Noord-Brabant. Dit om oog te kunnen blijven houden voor het persoonlijke leren en ontwikkelen en hierop gerichte feedback te kunnen geven. Lees meer over de toelatingsvoorwaarden.

MEER INFO & AANMELDEN

Intakeprocedure
Vooraf vindt een gezamenlijk intakegesprek plaats, om te kijken of het programma aansluit op jouw ervaring en opleidingswensen. De intakegesprekken vinden plaats op 26, 27 en 29 juni 2023.
Op basis van de intakegesprekken wordt een zo divers mogelijke groep van maximaal 20 deelnemers samengesteld, 10 uit Zeeland en 10 uit Noord-Brabant. Definitieve inschrijving volgt daarna.

Kosten
Eigen bijdrage 3000,-. Middels diverse individuele arrangementen kan het mogelijk zijn een deel van de kostprijs vergoed te krijgen, bijvoorbeeld via Werktuig PPO, Fonds Podiumkunsten, je eigen gemeente of lokale fondsen.

Certificaat
Bij een succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht als bewijs van deelname.

Samenwerking
De uitvoering van het programma is in handen van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland, Cultuurkwadraat en Brabant C, in samenwerking met Kunstloc Brabant.

Vragen?
Neem vrijblijvend contact met Wiebke de Jongh via LinC@uu.nl of 06-185 097 43.

MEER INFO & AANMELDEN