Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht

In juni 2020 zijn Verily Klaassen en Marleen Hartjes door de provincie Noord-Brabant benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Brabant C. Met de komst van deze leden wordt de Raad van Toezicht versterkt met twee ervaren en betrokken professionals die nauw verbonden zijn met de Brabantse culturele sector. Samen met Bert van der Els (voorzitter) en Saskia Langbroek-Coppus vormen zij de Raad van Toezicht van het in 2015 opgerichte investeringsfonds voor cultuur.  

Verily Klaassen
Kunst kan alleen bestaan in een vrije ruimte. Die creëren en het bewaken daarvan zie ik als een belangrijke opdracht. Zowel in mijn werk als Hoofd Kunstzaken Rabobank, maar ook in het Brabantse veld. Daarnaast denk ik dat daar waar verschillende werelden; de kunstwereld en het bedrijfsleven bijvoorbeeld, maar ook wetenschap, kennis, taal en ervaringen uitwisselen, meerwaarde ontstaat. Ik verheug me om met een brede horizon en een scherpe blik hier een waardevolle bijdrage aan te leveren als lid van de Raad van Toezicht van Brabant C. 


Marleen Hartjes

Brabant heeft een rijk cultureel klimaat, een fijnmazig kunstaanbod en ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Deze provincie van makers, innovators, dromers en doeners, maakt het zo’n inspirerende en bruisende plek om te wonen en te werken. Door mijn ervaring als hoofdredacteur en projectleider van We Are Public Brabant weet ik uit de praktijk dat de mensen achter de schermen zich iedere dag met hart en ziel inzetten om de wereld nóg mooier te maken. Om bezoekers zich te laten verwonderen, bevragen en nieuwe horizonten te verkennen. Brabant C kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Daarom wil ik mij graag als lid van de Raad van Toezicht van Brabant C hiervoor inzetten.

Foto Verily: Sanne Donders
Foto Marleen: Jeroen van der Wielen