NHTV reporters interviewen: Merijn Sitsen en Pim Meijer, initiatiefnemers van Popmonument

Het festival Popmonument is een initiatief van Merijn Sitsen en Pim Meijer. Een event waar het publiek in aanraking komt met talentvolle, onbekende popacts. De podia worden zo verdeeld dat het historisch karakter van de binnenstad benadrukt wordt. (Sitsen, 2016)

Dit artikel is in samenwerking met de opleiding Cultural Venue Management van NHTV University of Applied Science tot stand gekomen. Tweedejaars studenten hebben initiatiefnemers van projecten geïnterviewd waar Brabant C in investeert.

Het idee voor Popmonument is ontstaan bij het verdwijnen van de Popronde uit Bergen op Zoom in 2013. Popronde is een landelijk festival in verschillende steden waar talentvolle, onbekende acts hun eigen muziek konden laten horen. Dit wilden Meijer en Sitsen behouden. Er is ook gekeken naar een ander event: “Open monumentendag”. Zij hadden nog geen invulling op de zaterdagavond. Meijer en Sitsen zagen hier kansen liggen. Met de koppeling van historie aan popacts is Popmonument ontstaan.

In de afgelopen jaren heeft het festival zich ontwikkeld tot een bijzonder evenement. Popmonument heeft zich dit jaar ontwikkeld tot een uniek festival door hun innovatieve gebruik van storytelling. Niet alleen de storytelling, maar ook het team, de vrijwilligers, erfgoed en steun van derden heeft Popmonument gebracht tot het huidige succes.

Het team en de vrijwilligers
Het team van Popmonument bestond uit een opdrachtgever/ zakelijk leider, drie marketeers, twee programmeurs, hoofd techniek en een ontelbaar aantal vrijwilligers.

Een beginnende organisatie laat wel eens steken vallen, wanneer het gaat om details. Het is dan in om met ervaren vrijwilligers te werken die zelf oplossingen kunnen bedenken, weten wat ze moeten doen en alleen zonodig contact opnemen. De vrijwilligers van Gebouw-t zijn onmisbaar geweest bij PopMonument. (Sitsen, 2016)

Focus op erfgoed
De stad Bergen op Zoom heeft in de binnenstad veel monumenten. De keuze is gemaakt om dit aan Popmonument te linken. Door bandjes neer te zetten in monumenten, zoals het Markiezenhof, wordt er een jongere doelgroep getrokken naar de monumenten. Sitsen en Meijer wilden de doelgroep vertellen over het verhaal achter de monumenten.

De organisatie van Popmonument is beloond met de Brabantse Erfgoedprijs 2015. Hierbij kregen zij €10.000 en hulp bij het ontwikkelen van het concept.

persfoto-erfgoedprijs-credits-mees-van-den-ekart
Steun van derden
Met een stad als Bergen op Zoom, waarin erfgoed een belangrijke rol speelt, vond Gemeente Bergen op Zoom het belangrijk om samen te werken met PopMonument. Daarnaast was Gebouw-T ook een belanrijke partner, deze stichting heeft ervoor gezorgd dat Popmonument heeft kunnen doorgroeien naar het festival dat het nu is.

Naast de gemeente en Gebouw-T heeft ook Brabant C een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelingsproces. Dankzij de financiële steun van Brabant C heeft PopMonument zijn unieke karakter verder kunnen ontwikkelen. (Sitsen, 2016)

Storytelling
De jonge doelgroep vindt de monumenten meestal stoffig en saai. (Sitsen, 2016) Hierom heeft de organisatie van PopMonument ervoor gekozen om storytelling toe te passen. Er is geprobeerd een vorm van storytelling te ontwikkelen die snel, kort, eigentijds is en past bij de doelgroep.

Project ‘GIF’

De GIF’s zijn korte animaties die op een eigentijdse manier een verhaal van een monument. (Sitsen, 2016) Sitsen en Meijer hebben een collectief van kunstenaars in de arm genomen om deze GIF’s te ontwikkelen. Dit jaar was het landelijke thema ‘iconen en symbolen’. Komend jaar is er een ander thema en worden de GIF’s ook aangepast.

Kijk voor meer informatie op de website van Popmonument of volg ze op Facebook.

Credits Fotografie Mees van den Ekart en Carlo van den Heuvel
Artikel door Wietske Hertogh en Lisa Palmbergen