Corona-maatregelen: extra aandacht voor het supporten van onze partners

Let op! Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een corona-ontwikkelproject.

 

Het zijn bijzondere en onzekere tijden. De maatregelen die zijn genomen met betrekking tot het coronavirus vragen ook van initiatiefnemers in de culturele sector de nodige aanpassingen voor events, tentoonstellingen en festivals. Soms gaat het zelfs om sluiten of afgelasten. De impact op de culturele sector is groot. Via dit bericht informeren we je over de handreikingen die we als financier en partner op korte termijn willen bieden.

Ontwikkelfinanciering – ook voor ‘corona’ projecten (update 10 juli 2020)

We kunnen een duurzaam cultuursysteem bevorderen door een bijdrage aan voorbeeld stellend organiseren en ondernemen binnen de geldende maatregelen van het RIVM. We dagen initiatiefnemers uit om tot creatieve en haalbare oplossingen te komen die de sector een stap verder kunnen brengen. Er kan voor een zogenoemd corona-project een ontwikkelfinanciering worden aangevraagd van minimaal 15.000 euro en maximaal 64.999 euro. Brabant C financiert maximaal 30% van de projectbegroting.

Hieronder geven we graag inzicht in de specifieke vereisten gericht op de ‘corona-inhoud’ van zo’n project:
– het project geeft de aanvrager een beter perspectief in het licht van de complicaties die de coronacrisis heeft veroorzaakt door het zoeken naar creatieve en realistische oplossingen binnen de geldende overheidsbeperkingen;
– de resultaten van het project dragen bij aan een solide bedrijfsmodel voor de aanvrager en hiermee aan een duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem;
– het publiek kan (weer) genieten van kunst en cultuur, ondanks de geldende corona-voorschriften.
– het project start uiterlijk op 30 december 2020.

Wanneer het wenselijk is om het project op zeer korte termijn van start te laten gaan, kan Brabant C besluiten een versnelde behandelprocedure te verzorgen. Na het indienen van een ontvankelijke aanvraag organiseren we op korte termijn een pitch zodat we binnen vier weken na indienen van de aanvraag een besluit kunnen nemen.

Heb je een idee voor een corona-project en overweeg je daarvoor een aanvraag voor financiering in te dienen bij Brabant C? Neem contact op met Joy Arpots en/of Linda Janssen via scout@brabantc.nl. Zij wijzen je de weg in dit enigszins aangepaste traject.

Voor nog niet afgeronde (inter)nationale projecten (update 10 juli 2020)
Partners van Brabant C met een niet-afgerond (inter)nationaal project die met extra kosten geconfronteerd worden, kunnen een verzoek om aanvulling indienen. Het kan gaan om kosten wegens verplaatsen van activiteiten of andere kosten als gevolg van corona-maatregelen van de overheid.
We hebben onze partners hierover een bericht gestuurd met een uitgebreidere toelichting op deze mogelijkheid.

Daarnaast is onderstaande, eerder gecommuniceerde support nog steeds van toepassing.

Voor de projecten die momenteel een rentedragende lening hebben bij Brabant C.
We schorten de aflossingen en rentebetalingen die gepland stonden voor de komende zes maanden op. Van april tot en met september 2020 zullen er dus geen incasso’s van de maandtermijnen voor leningen plaatsvinden. Is rentebetaling en/of aflossing voor jouw project wel haalbaar in deze periode, neem dan contact met ons op via secretaris@brabantc.nl.
 
Business support ter bevordering van de duurzame versterking van het cultuursysteem.
Brabant C heeft de opdracht om op duurzame wijze het cultuursysteem te versterken met de investeringen die het fonds doet. Nu de actuele situatie vraagt om aanpassing en bijstelling van doelen en plannen bieden we onze business support en denkkracht aan voor de projecten waar we partner van zijn.
Heb je vragen over je financiële situatie naar aanleiding van genomen maatregelen? Wil je advies over het voortzetten van je project? De gevolgen van het sluiten van je horecagelegenheid? Even met ons sparren? We staan voor je klaar.
 
Voor de projecten die door afgelasting en/of verplaatsen van de uitvoermomenten in de problemen komen.
Ontvang je in 2020 financiering van Brabant C voor een project, waarvan de uitvoermomenten op de planning staan/stonden die door de corona-maatregelen zijn afgelast of uitgesteld? Wanneer dit de totale financiering van het project beïnvloedt, vragen we je om contact met ons op te nemen via secretaris@brabantc.nl.
 
We blijven de ontwikkelingen de komende tijd volgen en informeren je op een later tijdstip als de situatie beter in beeld is bij ons.
 
Heb je tot die tijd vragen, of wil je nu al aanpassingen in je projectplan bespreken? Neem contact op met Geert Lenders en/of Anne Erkelens viasecretaris@brabantc.nl.

We vertrouwen erop dat we elkaar zoveel als mogelijk kunnen ondersteunen in deze bijzondere periode.