Vacature: leden Adviescommissie Brabant C

Deze vacature is verlopen.

Brabant C is het investeringsfonds voor cultuur dat het kunst- en cultuuraanbod van de provincie Noord-Brabant versterkt met als doel het vergroten van de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant. Het fonds versterkt het cultuursysteem van Brabant en draagt bij aan vernieuwing van financiering in cultuur, onder andere door het verstrekken van leningen. Alle financieringsaanvragen worden voorgelegd aan een externe adviescommissie die hierover advies uitbrengt aan het bestuur van het fonds.

Ter vervanging van aftredende leden van de Adviescommissie Brabant C zijn we op zoek naar deskundigen binnen de culturele disciplines: gecomponeerde muziek, dans, erfgoed en film/productie. Geïnteresseerden met veel internationale werkervaring en/of een sterk internationaal netwerk op deze gebieden nodigen wij nadrukkelijk uit om te solliciteren. Het fonds streeft zoveel als mogelijk naar een diverse samenstelling van haar commissie, zowel op het gebied van gender als culturele achtergrond.

Over Brabant C
Brabant C is in 2015 opgericht door de provincie Noord-Brabant en investeert sindsdien in projecten die het culturele leven in Brabant duurzaam versterken, ten minste nationale ambities hebben en ondernemend te werk gaan. Met de financiering van Brabant C wordt er onder andere de groei en internationalisering van Brabantse festivals zoals Dutch Design Week, Playgrounds, Emoves, WOOHAH!, BredaPhoto, STRP, November Music en Theaterfestival Boulevard gerealiseerd. Maken uiteenlopende producenten als De Stilte, Artemis, Museum de Pont en Design Museum Den Bosch internationaal spraakmakende producties. Wordt met inmiddels 12 speelfilms en documentaires aan een infrastructuur voor audiovisuele kunst gebouwd. Grijpt Brabants toptalent als Kovacs, Jameszoo en The Ruggeds kansen om internationaal door te breken. Ontwikkelen makers en producenten als Doloris, Matzer, Eindhoven Maker Faire, Scentronix, de Van Gogh Heritage Centers en Pi Lab een nieuw businessmodel. Projecten van de Kazerne, Social label, EKWC en Beeldenstorm maken van industriële erfgoedcomplexen nieuwe culturele hotspots. De aanvragers zijn vaak ook landelijk structureel gefinancierde organisaties.

De Adviescommissie
De Adviescommissie van Brabant C bestaat uit een pool van adviseurs die het bestuur van het fonds adviseert bij het nemen van besluiten over aanvragen. Uit deze pool wordt per aanvraag telkens de meest passende sub-adviescommissie samengesteld die de daadwerkelijke beoordeling doet. Het fonds wil graag investeren in projecten die midden in de gemeenschap staan. De Adviescommissie weerspiegelt daarom een goed evenwicht tussen culturele expertise en deskundigheid uit bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren. De voorzitter van de Adviescommissie is Bert Dirrix, partner in architectenbureau diederendirrix. Vergaderingen worden ook geregeld geleid door vice-voorzitter Jorn Konijn, hoofd programmering Dutch Design Foundation. De Adviescommissie wordt bijgestaan door een secretaris.

Het werk van een adviescommissielid bij Brabant C
De werkzaamheden houden in het vooraf grondig bestuderen van projectvoorstellen, het deelnemen aan vergaderingen en het geven van deskundig oordeel over projecten. Alle aanvragers lichten hun aanvraag in een pitch en vraaggesprek met de adviescommissie toe. Sinds maart 2020 vinden alle commissievergaderingen online plaats, en dat zal in elk geval zo blijven zolang coronamaatregelen groepsbijeenkomsten beperken. Aanvragen worden individueel, zo spoedig mogelijk na indiening behandeld, dus niet in tranches of clusters.

Hoe vaak een commissielid adviseert is afhankelijk van de achtergrond en inhoud van financieringsaanvragen die Brabant C ontvangt. Minimaal eenmaal per jaar komt de gehele Adviescommissie bijeen voor een plenaire bijeenkomst. Woonachtig of werkzaam zijn in Brabant is geen vereiste. Van leden van de Adviescommissie wordt wel verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur in Brabant, in het bijzonder op het terrein van hun eigen deskundigheid. Adviescommissieleden ontvangen per vergadering vacatiegelden en vergoeding van reiskosten (wanneer vergaderingen weer op locatie plaatsvinden in de huisvesting van het fonds, een prachtig industrieel erfgoedcomplex in Oisterwijk, op 10 km. afstand van Tilburg en gemakkelijk per trein bereikbaar).

Procedure
In de week van 24 mei vinden gesprekken plaats met kandidaten die op basis van een briefselectie en CV aansluiten bij het gevraagde profiel. Adviseurs worden benoemd door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Brabant.

Reageren op deze vacature?
Geïnteresseerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in Brabant? Reageer dan op deze vacature door te solliciteren. Stuur uiterlijk 16 mei aanstaande een reactie naar Margareth Louwers; mlouwers@brabantc.nl met bijgevoegd een motivatiebrief (max 1 A4) en CV (max 3 A4).

Voor meer informatie over de vacature neem contact op met Geert Lenders (secretaris Adviescommissie) via 06 19329636 (kantoortijden maandag t/m donderdag) of glenders@brabantc.nl.