Waarde in kaart

Er is steeds meer erkenning voor de brede waarde van cultuur. Het momentum is daar om een mogelijkheid te vinden voor het uitdrukken van deze waarde. Anders dan in aantallen voorzieningen, bezoekers of stoelen. Of alleen in werkgelegenheid en financiële stromen zoals verkochte tickets of subsidies. Iedereen voelt aan dat de waarde van cultuur veel groter is dan dat. Denk aan geluk, verheffing, trots, participatie, agenderen, bewust worden, sociale samenhang, behoud van talenten of een goed vestigingsklimaat. Het is belangrijk een uitdrukkingsvorm te vinden om deze waarden de logische plek te geven die ze verdienen. Als dat niet kan in cijfers, moet het in woorden. Maar dan wel in woorden die consistent, vergelijkbaar en in zekere zin meetbaar zijn. Het Social Profit Canvas is een instrument dat hierin voorziet. We werken inmiddels ruim een jaar met Whise samen om dit instrument geschikt te maken voor de culturele sector. 

 

Social Profit Canvas
Brabant C was op zoek naar een instrument om de brede waarde en impact van cultuur te duiden. Een instrument dat zowel past voor cultuur maar ook voor de andere domeinen waar we steeds meer mee gaan samenwerken in projecten. Dat kan dienen als een gemeenschappelijke taal. Dit instrument moet geen doel op zich worden, maar een hulpmiddel bij onze missie en vooral ook een hulpmiddel voor onze projecthouders. Om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun ondernemerschap en het aangaan van partnerships. Marc Vermeulen (TIAS) heeft samen met Mark Wolbert en Jaap Hoenderdos van Whise het Social Profit Canvas (hierna te noemen SPC) ontwikkeld. SPC is een eenvoudig model voor ingewikkelde vraagstukken, dat zicht en richting geeft om social profit te maken. Het SPC biedt door haar gelaagdheid de mogelijkheid om tegelijkertijd de betekenis van een project voor deelnemers en bezoekers, voor stakeholders en financiers als voor de maatschappij in beeld te brengen.

Meer informatie: https://www.whise.nl 

‘Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Iedereen is zelf in staat om sociale winst en waarde te creëren en de opbrengsten voor de samenleving te tonen. Dat is waar we voor gaan. Met het Social Profit Canvas verbinden we ambities en verwachtingen tot een nieuw vertrouwen dat organisaties samen met elkaar ontwikkelen. Hierdoor kunnen andere keuzes worden gemaakt voor een socialer, duurzamer en leefbaarder bestaan.’

Mark Wolbert – WHISE


Wat heeft Brabant C hieraan?

We verwachten dat dit model ons kan helpen een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen zodat zowel de makers (de culturele sector) als de betalers (overheid, private fondsen maar ook de samenwerkingspartners en bedrijfsleven) elkaar beter weten te vinden, over de as van de impact. Samen met Whise hebben we het SPC toepasbaar gemaakt voor cultuurprojecten.  In het voorjaar van 2021 hebben we een eerste test gedaan door samen met Bosch Parade het SPC in te vullen. De inzichten die hieruit zijn gekomen hebben we meegenomen in een nieuw traject in het najaar van 2021. Aan klas 2 namen Matzer, Strijbos en van Rijswijk, Gebouw-T en Theaterfestival Boulevard deel. Ook deze klas was een succes. In april is klas 3 van start gegaan en hopelijk in het najaar klas 4. Waarover onder in dit artikel meer.

‘Het SPC helpt ons de brede betekenis van kunst en cultuur te duiden. Niet alleen de maatschappelijke betekenis, maar ook de intrinsieke waarde van cultuur. Als het ons lukt hier 1 taal voor te ontwikkelen wordt het makkelijker met partners en organisaties vanuit verschillende domeinen samen op te trekken. Dat is niet alleen financieel interessant, maar ook voor het benutten van elkaars competenties, kennis, resources en netwerk. Wij zien SPC dus zeker niet als doel op zich, maar als middel om samenwerking te faciliteren!’

– Mirjam Hament, adviseur business development Brabant C

 

Wat hebben culturele organisaties hieraan?
Erik de Jong: ‘’Het SPC-traject heeft Bosch Parade geholpen alle impact die het project maakt voor het eerst helder in beeld te krijgen. In de waan van de dag ben je als organisatie snel bezig met het evenement an sich, of met je eigen rol. Het SPC dwingt je weer breder te kijken naar de maatschappelijke betekenis van je project. Zonder de eigen activiteit (of: interventie) uit het oog te verliezen, wordt er ingezoomd op het sociale aspect, waar je impact maakt in de maatschappij en hoe dat gekoppeld is aan je eigen doelstellingen.

“Het Social Profit Canvas traject heeft Bosch Parade geholpen alle impact die het project maakt helder in beeld te krijgen en nog belangrijker: scherp op papier.”

– Erik de Jong, Bosch Parade

Concreet heeft het ons geholpen om de sociale impact van ons project goed op papier te zetten via het impact statement. Een impactstatement voelt eigentijdser en passender in de huidige maatschappelijke context dan een algemenere visie en missie. Daarmee kom je ook makkelijker in contact met andere partijen die dezelfde impact willen maken. Dat kan met samenwerkingspartners of fondsen, maar ook met bedrijven en organisaties met een vergelijkbare ambitie. Dat geeft eerder zicht of je met een partij wel of niet in gesprek kan komen.

Indirect leverde het ons ook een veel sterkere partnerpropositie op. De teksten en inzichten uit het SPC konden worden gebruikt om rechtstreeks te vertalen naar een sterke propositie voor het bedrijfsleven. Dat gaat ons de komende editie zeker meer middelen en samenwerkingspartners opleveren. Tenslotte kwamen we tot het besef dat het nu nog relatief kleinschalige onderdeel tot een flink programmaonderdeel kan doorgroeien en zit hier een grote kans op ontwikkeling. Met het SPC worden dit soort kansen eerder helder en kunnen met de juiste argumenten onderbouwd worden.’’

En nu?
De Social Profit klas 3 is gestart. Bij voldoende interesse starten we dit jaar ook klas 4. Mocht je interesse hebben dan kan je contact opnemen met Mirjam Hament, adviseur business development Brabant C.