Wij zoeken een nieuwe fondscoördinator

algemeen partner event 2022

Omdat onze collega Geert ons helaas gaat verlaten zijn wij op zoek naar een fondscoördinator. De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren. De volledige vacature en reageren hierop verloopt via Flextender. Bekijk hier de vacature.

Wat ga je doen?

 • Je bent de spin in het web bij de behandeling van aanvragen. Dit doe je in nauwe samenwerking en afstemming met de manager Aanvragen;
 • Je begeleidt het adviesproces door de adviescommissie van het fonds;
 • Je voert eindredactie op adviezen van de commissie, en vertaalt die in besluiten door de directeur en (lening)overeenkomsten die we sluiten met aanvragers. Je bent ook in staat om (concept) overeenkomsten op te stellen;
 • Je adviseert de directeur over uiteindelijke vaststelling van de bijdragen aan het eind van het project op basis van de eindrapportage door de aanvrager en over de algemene gang van zaken rond het aanvraagproces. Zo nodig doe je verbetervoorstellen;
 • Je ben de schakel tussen de financiële cijfers van de projectenportefeuille en de inhoud en overlegt hierover met de administrateur;
 • Je rapporteert aan de provincie Noord-Brabant over (voortgang van) de resultaten van het fonds;
 • Je communiceert met de provincie over andere relevante ontwikkelingen binnen Brabant C (in overleg met de fondsdirecteur);
 • Je beheert, samen met de financieel analist, de lening portefeuille;
 • Je bent tevens secretaris van de Raad van Toezicht en adviseert zo nodig over de juridische reikwijdte van besluiten.Daarnaast ben je sparringpartner van de manager Aanvragen met betrekking tot:
 • het beoordelen van ontvankelijkheid en gereedheid voor het in behandeling nemen van aanvragen en communicatie met aanvragers over de status van hun aanvraag;
 • De monitoring van de voortgang, het beoordelen van tussentijdse rapportages van de lopende projecten en adviseren van de fondsdirecteur over bevoorschotting.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met bestuursrecht en juridische advisering;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering en procesbegeleiding op het gebied van (subsidie) aanvragen;

Competenties
– Een brede affiniteit met cultuur, van dans tot design, van muziek tot musea; bekendheid met het culturele veld in Brabant strekt tot aanbeveling;
– Contactuele vaardigheden: het vermogen tot open en constructief-kritisch communiceren met subsidieaanvragers uit de cultuurwereld (ook naar aanleiding van adviezen van de adviescommissie en besluiten door de directeur), met de provinciale overheid en andere stakeholders en partners van Brabant C
– Een open en constructief kritische blik

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op donderdag 2 maart 2023 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Bekijk hier de volledige vacature >>