Nederlandse Musical Dagen

partner:
Stichting Theaters Tilburg
 • website
 • fase
  afgerond
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  15 maart 2018
 • investering:
  €28.000
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Tilburg
 • totale begroting:
  €139.000

Een nieuw musical festival strijkt neer in Tilburg

Tilburg, ook wel de stad van de musicalsterren genoemd, krijgt er sinds dit jaar een nieuw meerdaags evenement bij. De focus binnen het evenement ligt op de ontwikkeling van talenten in de musical en muziektheater. Samenwerkingen tussen podia, opleidingen en producenten realiseren de landelijke en internationale ontwikkeling van deze genres. Hierdoor ontstaat er een programma dat interessant is voor het grote publiek en dat de brug slaat naar de nieuwe talenten die Tilburg voortbrengt. De ambitie is om naast de focus op talentontwikkeling, ook de musicalproducties van het komend seizoen te presenteren en de (inter-)nationale ontwikkelingen van het genre te volgen.

Het begint bij de simpele constatering dat een groot deel van de musicalsterren op de Nederlandse podia is en wordt geschoold in Tilburg. De opleidingen Musical en Muziektheater bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten blijken in de afgelopen decennia te zijn uitgegroeid tot een ware kraamkamer van talent die ook internationaal van steeds meer betekenis blijkt te zijn.

In een samenwerking tussen podia, opleidingen en producenten wordt in de komende jaren een nieuw meerdaags landelijk evenement in Tilburg gerealiseerd dat zich richt op het genre musical en muziektheater. Binnen het evenement ligt een focus op de ontwikkeling van talenten, op de musicalproducties in het daaropvolgende seizoen en op de landelijke en internationale ontwikkeling van het genre.

De editie 2018 heeft als belangrijkste doelstelling de lancering van het evenement, het presenteren van een businesscase die van belang blijkt voor de Nederlandse kunstvakopleidingen, voor de producenten en voor het publiek. Om daadwerkelijk vertrouwen en commitment te krijgen is succes nodig, daarbij draait het vooral om de kwaliteit van de artiesten en het programma. En om dat aan te tonen wordt er professioneel verslag gedaan en wordt materiaal verzameld (verslaglegging, publieksanalyses) om de volgende stap in de gewenste ontwikkeling te kunnen maken. Dat alles in het vooruitzicht van de volwaardige editie van de Nederlandse Musical Dagen in 2020

“De Nederlandse Musical Dagen als onderscheidend podiumkunstfestival draagt bij aan onze visie dat de culturele sector als onderdeel van het vrijetijdsaanbod in Brabant een belangrijke motor is voor de leisure-industrie en de internationale aantrekkingskracht voor bedrijven en toerisme. Vandaar dat het House of Leisure met haar partnernetwerk en een mogelijke funding vanuit het Leisure Ontwikkelfonds graag ondersteuning biedt aan dit initiatief.” - Joost Melis, Directeur Midpoint House of Leisure