The Growing Pavilion

partner:
Stichting Nieuwe Helden
 • fase
  afgerond
 • Financieringsvorm:
  Subsidie en lening
 • social:
 • datum toekenning:
  03 oktober 2019
 • investering:
  €80.000 (waarvan 25% lening = €45.000)
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Eindhoven
 • totale begroting:
  €600.000,-

The Growing Pavilion presenteert zich als een ode aan biobased bouwen, een 100% gekweekt paviljoen, dat een unicum in de wereld is. Het paviljoen wordt tijdens Dutch Design Week 2019 een biobased landmark en ontmoetingsplek waar een divers programma over biobased bouwen wordt georganiseerd. Het laat de kracht en impact van biobased materialen zien aan professionals uit de bouw, de creatieve sector en het brede publiek.

Stichting Nieuwe Helden is een initiatief van oprichters Lucas de Man, Wouter Goedheer en Bas van Rijnsoever.  Nieuwe Helden creëert verhalen en projecten waarin men zichzelf, een ander en de wereld
mag tegenkomen. Zodat het mensen raakt in hun eigen zoektocht naar het waarom
en zodat het hen een moment biedt waar je niet moet en dus mag zijn (ont-moet). Met hun verhalen creëeren ze de common ground waar deze ont-moetingen kunnen plaatsvinden en waar het niet-weten, het zoeken en het samenzijn gedeeld kan worden. Per project kiezen ze een hedendaags thema, doen wetenschappelijke en praktijk research, betrekken daarbij partners en stakeholders uit het veld en bepalen de juiste vorm van de verhalen in het project. Zo veroorzaken de projecten serieuze verdieping en een echte impact bij een breed publiek.

De noodzaak van een biobased economiedient zich steeds sterker aan. Het gebruik van biologische of gegroeide, in plaats van fossiele grondstoffen, is een belangrijke oplossing voor het terugdringen van plastic (afval), het tegengaan van bodemdaling, de opvang van CO2 en het gebruik van reststromen uit de landbouw. Ook de wereld van de gebouwde omgeving kan dus niet achterblijven. Overheden en consumenten stellen scherpere eisen aan bouwmaterialen en de overheid laat de vervuiler, in dit geval de producent en aannemer, steeds vaker meebetalen. Hierdoor worden veel conventionele bouwmaterialen duurder. Dit vormt zowel een noodzaak als kans voor biobased bouwmaterialen.

The Growing Pavilion is een ode aan de schoonheid en kracht van biobased materialen. Veel biobased materialen worden nog te vaak aangeboden als milieuvriendelijk alternatief voor conventionele materialen. Waarbij producenten vermelden dat ze even goed zijn of niet van het conventionele materiaal te onderscheiden. The Growing Pavilion is uniek in de wijze waarop een groot aantal biobased materialen, zoals hout, hennep, mycelium, lisdodde en katoen, samen een bijzonder bouwwerk vormen. Het laat zien dat biobased bouwen nu al mogelijk is. En het laat zien wat de nabije toekomst gaat brengen.

Nieuwe Helden wil een omslag in denken aanjagen: niet recyclen maar organische materialen hebben de toekomst. De realisatie van het paviljoen moet een samenwerking laten zien van bedrijven, overheden, het onderwijs en burgers. The Growing Pavilion is het startschot van een nieuwe lijn op het gebied van biobased materialen die de verhalenvertellers van Nieuwe Helden de komende jaren – vanuit Brabant- verder willen uitrollen.