Uitzwermen

Zwermers - De Pont, Foto: Chris Heijmans
partner:
Stichting Zwermers
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Gift
 • datum toekenning:
  20 juni 2023
 • investering:
  € 64.990
 • Type project:
  internationaal project
 • totale begroting:
  € 238.250

als zwerm een brug slaan tussen Brabant en het internationale podium

Het project Uitzwermen van performance-gezelschap Zwermers vormt de eerste stap binnen een lange termijn ambitie: als zwerm een brug slaan tussen Brabant en het internationale podium. Vanaf 2018 werkt Zwermers aan het 'meerjarig project zonder einddatum en met vele uitingsvormen': Pan~// Catwalk. Dit zijn performances over gender en identiteit en een doorlopend artistiek onderzoek: een proces van reflecteren, verkennen, absorberen en representeren van culturele codes. Zwermers heeft diverse trajecten bij Kunstloc Brabant achter de rug (Kennisvoucher 2019, Impulsgelden 2020-2021 en Perspectief Budget 2021 t/m juni 2023) en maakt nu de stap naar een Brabant C ontwikkelproject voor de realisatie van onderzoek naar de doorontwikkeling van performance Pan~// Catwalk, werken aan groei naar een solide financiële basis en publieksverbreding.

Stichting Zwermers heeft grote stappen gezet de afgelopen vier jaar, zowel artistiek als professioneel. Het project Pan~// Catwalk is uitgegroeid tot de artistieke handtekening van Zwermers, een meerjarig project zonder einddatum en met vele uitingsvormen. Zwermers bereidt zich voor op een volgende beleidsperiode, dat het momentum voor het ontwikkelproject onderstreept. Daarom zullen de komende twee jaar in het teken staan van een doorontwikkeling en versteviging van het project Pan~//Catwalk en het verbreden van het speelveld, in relatie tot zowel publiek, als programmeurs, als samenwerkingspartners.

Zwermers wil, middels een ontwikkelproject, onderzoek doen naar manieren waarop zij de artistieke output kan ver- talen naar een meer coherent narratief. Ze richt zich daarom nadrukkelijk op de onderzoeksvraag: hoe verbinden we de verschillende projectonderdelen van het werk met elkaar en zorgen we dat de betekenis als groter geheel zichtbaar wordt voor een groter publiek en steviger gewortelde achterban? Het onderzoek vormt de eerste stap binnen de lange termijn ambitie: als zwerm een brug slaan tussen Brabant en een internationaal podium.

Het artistieke maakproces van Zwermers manifesteert zich in een karavaan: reizend, transparant en in voortdurende wisselwerking met de toeschouwer en de wereld. Deze no- madische grondhouding resoneert met de tijdgeest en biedt mogelijkheden voor innovatieve vormen van cultuuraan- bod- en beleving. Zwermers legt zich toe op een onderzoek naar die vormen en het ontwikkelen van een duurzaam fundament waaruit die beweging en interactie een structurele voedingsbodem wordt voor het werk. Hierdoor ontstaan niet alleen kansen voor inhoudelijke input, engagement en zichtbaarheid, maar zorgt deze ook voor een solide financiële basis en het bereiken van een breder publiek.

Het beoogde resultaat van het ontwikkelproject is het vinden van (nieuwe) werkvormen die de losse projectonder- delen systematisch en meer expliciet met elkaar te verbinden, opdat deze fragmenten ook ‘leesbaar’ worden als het groter verhaal waar deze onderdeel van zijn. Als een serie, zoals de performance zelf in wezen ook een serie is. Een helder narratief dat zowel live als digitaal zicht- en voelbaar wordt en actief uitnodigt om een keten van verbinding te laten ontstaan tussen toeschouwer, performer, deelnemer en pro- grammeur. Door die ontwikkelstap kan er bijvoorbeeld een verbinding ontstaan tussen een lokaal verhaal in Istanbul met een lokaal verhaal in Tilburg. Het werk als proces wordt transparant en leidend, in plaats van een demonstratie van een vaststaand eindproduct en kan als een vertrekpunt gaan fungeren voor het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden in diverse domeinen. We ontwikkelen zicht op de internationale mogelijkheden en de route die we
daarvoor moeten aanwenden.

Het ontwikkelproject is een context gedreven onderzoek en plaatst zich binnen het frame van het internationale-, lokale- en digitale speelveld. Tijdens projecten die, in de periode juli 2023 eind 2024 in de reguliere planning gaan plaatsvinden, wil Zwermers investeren in onderzoek en reflectie dat gefocust is op het doorgronden, zichtbaar maken en ontwikkelen van het grotere verhaal van Pan~// Catwalk.