Brabant C bezoekt Creativity World Forum in Aarhus (DK)

Hoe zet je creativiteit in als middel om de steeds verder verstedelijkte wereld leefbaar en duurzaam te houden? Rond die vraag stelde Europese het Creativity World Forum 2017 (CWF) een programma van 2 dagen samen voor creatieven van over de hele wereld. Geert Lenders, secretaris van Brabant C, was erbij om een beeld te krijgen van de internationale kijk op creatieve innovatie.

Geschreven door Geert Lenders

Het CWF is een jaarlijks initiatief van DC Network, een wereldwijd netwerk van regio’s (uit de VS tot Zuid-Korea en van Zuid-Afrika tot Denemarken) waar de overheid creativiteit hoog in het vaandel heeft als kernkwaliteit voor een duurzame economie en samenleving. Noord-Brabant is lid van dat netwerk en begaf zich met een delegatie van een goede 30 vertegenwoordigers van de regio naar Aarhus in de Deense regio Mydtjulland (Midden-Jutland voor ons). De doelen en internationale scope van het DC Netwerk sluiten aan bij die van Brabant C en daarom een zeer geschikte plek om onze contacten te versterken. Onder degenen die uit Brabant naar Aarhus trokken zitten flink wat van onze netwerkpartners, enkele projectpartners en last but not least Brabant C adviescommissielid/AV-ondernemer Jeroen Veldkamp.

Aarhus viert dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa, met als belangrijk thema ‘design in een sleutelrol voor het beleid; hoe zet je creativiteit in voor de ontwikkeling van opkomende steden?’. Langs de lijnen People, Enterprise en City werd dit in een programma met een zeer groot aantal talks, lezingen en lange lunch-workhops verkend. Een goed moment om internationale contacten te ontwikkelen en inspiratie op te doen over aanpakken van over de hele wereld.

De toon werd gezet door de altijd intrigerende Tom Kelley, met een verhaal over het belang van design thinking, ontrafeld in de drie elementen empathie (beheers complexiteit om eenvoud te leveren), storytelling (het universum bestaat uit verhalen, niet uit atomen) en experimenteren.

Tom Kelley in Aarhus

 
Een van de andere sprekers die eerste ochtend was de Oostenrijkse grafisch ontwerper Stefan Sagmeister, met een even provocatief en humoristisch als meeslepend pleidooi voor de onmisbaarheid van schoonheid in een leefbare omgeving. Een begrip waarover je natuurlijk sterk van opvatting kunt verschillen Maar een deductie-spelletje met de 1500 aanwezigen in de grote zaal van het Musikhuset maakte ‘onontkoombaar’ duidelijk dat alles wat de afgelopen 50 jaar aan rechthoekige, bruingrijze bouw in onze steden heeft opgeleverd
(en dat is heel wat, liet hij nog maar eens zien),talk 2onmiddellijk uit het straatbeeld dient te verdwijnen. Hij gooide meteen maar een tegenstelling met Tom Kelley in de arena: eenvoud is juist niet altijd het goede antwoord. Jammer dat het programma geen ruimte voor een confrontatie tussen de klare lijn van Kelley en de barokke inslag van Sagmeister toeliet…

Creatieven kom in actie …

Meest inspirerende spreker in het thema van dit forum was voor mij de Britse architect Indy Johar, een van de weinigen die een echt urgente opgave voor de creatieve wereld agendeerde in plaats van een soort product-demonstratie te geven. Hij signaleert een bedreiging van de democratie, en stedenbouwers kunnen helpen daar een antwoord op te geven door het democratiseren van hun creativiteit. Hij ontvouwde een strategie van het scheppen van lokale meerwaarde in bouwprojecten en open source ‘wikihuizen’ en meubilair (waarbij bewoners en gebruikers zelf eenvoudig hun verbeteringen kunnen aanbrengen) bijdragen aan democratische innovatie en creativiteit: de 4e industriële revolutie, die mensen zelfbewustzijn en betrokkenheid bij hun leefomgeving teruggeeft. Creatieven, jullie zijn een belangrijk bolwerk in het behoud van de democratie!

talkshow
… en wees maatschappelijk geëngageerd!

workshop
workshop If/Then

Samenvattend: CWF2017 bood inspiratie voor een maatschappelijk betrokken inzet van creatieve innovatie -een thema waar Brabant C bij (inter)nationale impact graag partnerschappen in aangaat-, zowel inhoudelijk als in de manier waarop je je activiteiten kunt organiseren, en de gelegenheid om binnen de delegatie banden aan te halen en aan te knopen. Na WCF17 lijkt het mij interessant samen te komen met de andere DC-partners om te leren over manieren van duurzame financiering van creatieve innovatie.

Foto’s mede met dank aan: Ralph Embrechts