Een nieuwe mogelijkheid voor impactvolle cultuur

The Growing Pavilion

©The Growing Pavilion

Brabant staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Daar is meer voor nodig dan geld en innovatie. Er is meer nodig dan deeloplossingen vanuit de bestaande systemen, technologieën en opvattingen. Er is verbeeldingskracht nodig, en out of the box denken. Er zijn onverwachte oplossingen nodig en nieuwe combinaties. Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur kunnen helpen bij bewustwording van en de zoektocht naar een oplossing. Hierin gaan wij de volgende stap zetten. Wij roepen per 1 februari 2022 een nieuwe financieringsmogelijkheid in het leven: de financieringsregeling Matching impactprojecten, hierna te noemen impactprojecten.

De impact en waarde centraal stellen
De kracht en identiteit van cultuur zijn aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en bezoekers en zijn dus niet alleen van culturele maar ook van grote economische en maatschappelijke waarde. De projecten die wij de afgelopen jaren hebben gefinancierd, zorgen voor meer trotsheid, een groter zelfbewustzijn en meer dynamiek maar ook voor werkgelegenheid, bezoekers, besteding, een beter vestigingsklimaat en een aantrekkelijke regio. Dit trekt op zijn beurt weer meer mensen aan. Het resultaat en daarmee ook de impact van projecten is hierbij vele malen groter dan enkel het realiseren van een project. Op dat pad gaan we een stap verder zetten.

Hoe dan?
Vanaf 1 februari 2022 is het voor een maatschappelijke organisatie, een onderneming of overheid mogelijk om bij ons een aanvraag te doen voor de financiering van zogeheten impactprojecten. Vanuit deze regeling kan Brabant C een bijdrage leveren aan projecten die bijdragen aan het onder woorden brengen, bespreekbaar maken of oplossen van maatschappelijke vraagstukken met inzet van kunst en cultuur. Meer informatie over de regeling zullen wij publiceren zodra deze van kracht is. Daarnaast vindt er op dinsdag 15 februari 2022 om 15.00 uur een online kick-off plaats van de regeling waarin we alles zullen vertellen over deze nieuwe mogelijkheid en er voldoende de mogelijkheid is tot het stellen van vragen.

Meld je hier aan voor de kick-off >>

De kern van de regeling

Brabant C draagt bij aan projecten waarin cultuur maatschappelijke impact teweegbrengt. Daartoe matcht Brabant C de financiële inzet van private partijen in een project waarin een culturele organisatie of een creatief een opdracht krijgt of verwerft om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk.

Waarom?

Wij zijn ervan overtuigd dat de inzet van creativiteit een bijdrage kan leveren aan het ontrafelen, bewustmaken, bespreekbaak maken, onder woorden brengen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat kan, door juist kunstenaars en culturele organisaties hierbij sterker in positie te brengen, waarbij de te realiseren impact centraal staat. De impact kan betrekking hebben op zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals zorg, technologische innovatie, burgerschap, ecologische duurzaamheid en/of versplintering van de samenleving. Private partijen als opdrachtgever en financier borgen brede betrokkenheid en financieel draagvlak voor deze inzet van cultuur. Hierdoor ontstaat er een sterk weefsel van publieke en private financiers van kunst en cultuur in Brabant, komen projecten tot stand vanuit een gedeelde motivatie en wordt investeren in cultuur breder gedeeld in de samenleving. Langs deze weg kan ook de cultuursector zelf verduurzamen. Ontwikkelingen waardoor Brabant opnieuw het goede voorbeeld geeft in Nederland.

Meld je hier aan voor de kick-off >>