Matching impactregeling van kracht

Impact BrabantC cultuurfonds mirror algemeen

Vanaf vandaag is het mogelijk om bij Brabant C een aanvraag in te dienen voor financiering van Matching impactprojecten. Vanuit deze regeling kan Brabant C projecten die bijdragen aan het onder woorden brengen, bespreekbaar maken of oplossen van maatschappelijke vraagstukken met inzet van kunst en cultuur stimuleren. Meer informatie over de regeling is te vinden op de aanvraag-pagina. Daarnaast zijn antwoorden op de meest gestelde vragen te vinden op de FAQ-pagina. Op dinsdag 15 februari 2022 om 15.00 uur vindt er een online kick-off plaats waarin we alles vertellen over deze nieuwe regeling. Tevens is er tijdens deze sessie voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

De kern van de regeling
Deze nieuwe regeling maakt het voor maatschappelijke organisaties, ondernemingen of overheden mogelijk om een aanvraag te doen voor de financiering van Matching impactprojecten. Hiermee draagt Brabant C bij aan projecten waarin cultuur maatschappelijke impact teweegbrengt. Daartoe matcht Brabant C de financiële inzet van private partijen in projecten waarin culturele organisaties of creatieven een opdracht krijgen of verwerven om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk.

Waarom?
Brabant C is ervan overtuigd dat de inzet van creativiteit een bijdrage kan leveren aan het ontrafelen, bewust maken, bespreekbaar maken, onder woorden brengen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat kan, door juist culturele organisaties en creatieven hierbij sterker in positie te brengen, waarbij de te realiseren impact centraal staat. De impact kan betrekking hebben op zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals zorg, technologische innovatie, burgerschap, ecologische duurzaamheid en/of versplintering van de samenleving. Private partijen als opdrachtgever en financier borgen brede betrokkenheid en financieel draagvlak voor deze inzet van cultuur. Hierdoor ontstaat er een sterk weefsel van publieke en private financiers van kunst en cultuur in Brabant, komen projecten tot stand vanuit een gedeelde motivatie en wordt investeren in cultuur breder gedeeld in de samenleving. Langs deze weg kan ook de cultuursector zelf verduurzamen. Ontwikkelingen waardoor Brabant opnieuw het goede voorbeeld geeft in Nederland.

Meld je hier aan voor de kick-off >>