Aanvraag voor partnership met Brabant C

Het Brabant C Fonds versterkt en vergroot het kunst- en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. Brabant C projecten versterken het cultuursysteem van Brabant duurzaam, met als belangrijk instrument een vernieuwende aanpak in de financiering van cultuur.

Brabant C is er voor de Brabanders, bezoekers en bedrijven en werkt met en voor initiatiefnemers van culturele projecten. Organisaties kunnen bij Brabant C een aanvraag voor financiering indienen om hun (inter-)nationale ambities waar te maken en door te groeien naar een volgend niveau.

Ook is Brabant C ervan overtuigd dat kunst en cultuur kunnen helpen bij bewustwording van en de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De te realiseren impact staat hierbij centraal. Een gezonde financieringsmix zorgt dat cultuur minder afhankelijk wordt van enkele grote financiers, zoals de overheid. Instellingen worden daardoor minder afhankelijk en kwetsbaar en er kan ruimte worden gecreëerd voor eigen investeringen en doorontwikkeling.

Er zijn drie soorten financiering aan te vragen:

  1. Nationaal project 
  2. Impactproject
  3. ASML x Brabant C

Deadlines voor het indienen 
Voor Impact projecten is de uiterste indien datum 1 oktober 2024. Na deze datums is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Een aanvraag voor financiering vanuit de regeling ASML x Brabant C kun je heel 2024 indienen.

Daarnaast geldt dat zodra het subsidieplafond van de betreffende regeling is bereikt aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Tussen het indienen van de aanvraag en de start van het project, dienen voor een Impact project en een ASML x Brabant C project minimaal 12 weken te zitten. Aanvragen worden chronologisch, op datum van binnenkomst (indien en zodra ontvankelijk), beoordeeld.

Voortraject
Een aanvraag bij Brabant C start altijd met een voortraject. Dit bestaat uit een aantal gesprekken met (een van) onze scouts waarbij de plannen worden uiteengezet. Ook wordt in het digitale aanvraagsysteem AIMS een zgn. intakeformulier ingevuld. Uiteindelijk kan de aanvraag (digitaal) worden gestart en ingediend.

Het fondsplafond 2024 paragraaf 11, cultuurprojecten van ten minste nationaal belang is uitgeput.
Voor deze regeling kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Financieringsreglement Nationaal- en Impactproject
De financieringsmogelijkheden voor een Nationaal project en een Impactproject zijn onderdeel van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur van de provincie Noord-Brabant. Het volledige financieringsreglement, waarin elke projectsoort is ondergebracht in een aparte paragraaf, vind je hier. Paragrafen 11 (Nationaal Project) en 13 (Matching impactproject) zijn de paragrafen die de aanvraagmogelijkheden bij Brabant C betreffen.

Financieringsreglement ASML x Brabant C 2024
Daarnaast is er de financieringsmogelijkheid ASML x Brabant C. Dit is een publiek-private samenwerking voor projecten binnen de Brainportregio. Lees het complete financieringsreglement ASML x Brabant C via deze link.
Hieronder kun je per regeling doorklikken naar alle benodigde informatie:

  1. Nationaal project 
  2. Impactproject
  3. ASML x Brabant C
Start een aanvraagnaar het aanvraagsysteem