Aanvraag voor partnership met Brabant C

Het Brabant C Fonds versterkt en vergroot het kunst- en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. Brabant C projecten versterken het cultuursysteem van Brabant duurzaam, met als belangrijk instrument een vernieuwende aanpak in de financiering van cultuur.

Brabant C is er voor de Brabanders, bezoekers en bedrijven en werkt met en voor initiatiefnemers van culturele projecten. Organisaties kunnen bij Brabant C een aanvraag voor financiering indienen om hun (inter-)nationale ambities waar te maken en door te groeien naar een volgend niveau.

Ook is Brabant C ervan overtuigd dat kunst en cultuur kunnen helpen bij bewustwording van en de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De te realiseren impact staat hierbij centraal. Een gezonde financieringsmix zorgt dat cultuur minder afhankelijk wordt van enkele grote financiers, zoals de overheid. Instellingen worden daardoor minder afhankelijk en kwetsbaar en er kan ruimte worden gecreëerd voor eigen investeringen en doorontwikkeling.

Er zijn drie soorten financiering aan te vragen:

  1. Nationaal project 
  2. Ontwikkel- en Validatieproject
  3. Impactproject

Geen deadlines voor het indienen
Brabant C heeft geen deadlines voor het indienen van een aanvraag. Zolang het subsidieplafond voor een regeling niet bereikt is, worden aanvragen in behandeling genomen. Tussen het indienen van de aanvraag en de start van het project, dienen voor een Impactproject minimaal 12 weken en voor een Nationaal- en Ontwikkel- en Validatieproject minimaal 16 weken te zitten. Aanvragen worden chronologisch, op datum van binnenkomst (indien en zodra ontvankelijk), beoordeeld.

Voortraject
Een aanvraag bij Brabant C start altijd met een voortraject. Dit bestaat uit een aantal gesprekken met (een van) onze scouts waarbij de plannen worden uiteengezet. Ook wordt in het digitale aanvraagsysteem AIMS een zgn. intakeformulier ingevuld. Uiteindelijk kan de aanvraag (digitaal) worden gestart en ingediend.

Financieringsreglement
Financieringsmogelijkheden van Brabant C zijn onderdeel van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur van de provincie Noord-Brabant. Het volledige financieringsreglement, waarin elke projectsoort is ondergebracht in een aparte paragraaf, vind je hier. Paragrafen 11 (Nationaal Project), 12 (Validatie/ontwikkelproject) en 13 (Matching impactproject) zijn de paragrafen die de aanvraagmogelijkheden bij Brabant C betreffen.

Hieronder kun je per regeling doorklikken naar alle benodigde informatie:

  1. Nationaal project
  2. Ontwikkel- en Validatieproject
  3. Impactproject
Start een aanvraagnaar het aanvraagsysteem