over Brabant C

Brabant C investeert in kunst en cultuur met maatschappelijke impact. Hierdoor dragen wij bij aan het creëren van partnerschappen en verbindingen tussen mensen, bedrijven en organisaties en verrijken we de maatschappij met waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven.


propositie 2030

Brabant C investeert in kunst en cultuur met maatschappelijke impact. Hierdoor dragen wij bij aan het creëren van partnerschappen en verbindingen tussen mensen, bedrijven en organisaties en verrijken we de maatschappij met waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven. Om dat mogelijk te maken initiëren en versterken we samenwerkingen tussen private, publieke en culturele partners met als doel samen meer maatschappelijke impact maken met toonaangevende kunst- en culturele projecten. Dat maakt Brabant C (meer dan) een investeringsfonds: wij zijn financier, matchmaker en ontwikkelaar. Met elkaar creëren we meer positieve impact door en voor cultuur.

Nu is het momentum daar. In een tijd van omvangrijke transitieopgaven, geopolitieke veranderingen en de nasleep van de coronapandemie, zien we dat kunst en cultuur een steeds grotere rol spelen in het omgaan met maatschappelijke thema’s en vraagstukken op verschillende niveaus. Toch kan het voor opdrachtgevers en organisaties nog steeds een uitdaging zijn om creatieve makers te betrekken in die zoektocht. Daarom is het nu het uitgelezen moment voor Brabant C om haar ervaring en expertise te verzilveren en te bestendigen, zodat we positieve maatschappelijke impact kunnen blijven maken.

In april 2023 lanceerden we onze nieuwe propositie. In deze propositie zetten we onze visie en missie uiteen; stellen we onze ambities en doelen richting 2030; en beschrijven we in hoofdlijnen met welke strategie en werkwijze we deze willen en kunnen bereiken.

We nodigen je uit om met ons mee te doen en samen te bouwen aan een bruisende kunst- en cultuursector die bijdraagt aan een betere maatschappij. Samen zetten we kunst en cultuur in als krachtige motor voor maatschappelijke impact. Laten we bouwen aan een duurzame en bloeiende culturele sector, waarin samenwerking en vernieuwing centraal staan.

Lees de propositie >>


opdracht

In januari 2015 is Brabant C opgericht: een initiatief van de provincie Noord-Brabant. De provincie onderkent het belang van kunst en cultuur voor de samenleving. Met de oprichting van Brabant C en het beschikbaar stellen van 25 miljoen euro geeft zij een nieuwe impuls aan kunst en cultuur in Brabant. Brabant C stimuleert meer kunst en cultuur van nationaal en internationaal niveau in Brabant. Projecten die verbonden zijn met het Brabantse cultuursysteem. Want dat is belangrijk. Voor alle Brabanders die in de eigen provincie van topcultuur kunnen genieten. Voor de vrijetijdseconomie die meer bezoekers kan verwelkomen. Voor bedrijven die het vestigingsklimaat zien verbeteren. Voor de cultuursector die kansen krijgt zich naar een volgend niveau te ontwikkelen. Voor creatieve talenten die hierdoor graag in Brabant wonen en werken. En voor amateurkunstbeoefenaars vol inspiratie.

De volgende doelen willen we in 2022 in de Brabantse samenleving gerealiseerd hebben (let op! Oorspronkelijk liep de opdracht van Brabant C tot 2022, die is met één jaar verlengd):

 • beeldbepalende, toonaangevende kunst- en cultuurprojecten met nationale en internationale kwaliteit komen tot stand in Brabant
 • het Brabants cultuursysteem ontwikkelt mede door deze cultuurprojecten van kwetsbaar naar vitaal
 • (inter)nationale kunst- en cultuurprojecten worden in Brabant op een ondernemende wijze benaderd en gefinancierd
 • (inter)nationale kunst- en cultuurprojecten steunen in Brabant op samenwerkende partijen uit de community: initiatiefnemers, bedrijven, instellingen en gemeenten
 • cultuur in Brabant onderscheidt zich door haar onderzoekende en innovatieve karakter, dat past bij het profiel van de regio

aanvraag voor partnership met Brabant C

Brabant C financiert projecten van (inter)nationaal niveau die passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en die de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart zetten. Topcultuur om van te genieten, projecten die het imago en vestigingsklimaat van Brabant versterken en slim gefinancierd zijn.

Bestaande organisaties en initiatieven kunnen bij Brabant C een aanvraag indienen om hun internationale ambities waar te maken en door te groeien naar een volgend niveau. Ook initiatiefnemers van nieuwe projecten, die van internationale allure (lees: topniveau) zijn, kunnen een aanvraag indienen bij Brabant C voor financiering. Daarnaast kan Brabant C in sommige gevallen besluiten om een ontwikkelfase van een project te financieren voor de validatie van de internationale ambitie.

Lees alles over een partnership met Brabant C op de pagina over aanvragen.


team

 

 Victoria Simonsz-van krieken
directeur-bestuurder
vsimonsz@brabantc.nl
06 46 20 71 04

 Mirjam Hament
adviseur business development
mhament@brabantc.nl
06 46 59 32 57
Joy Arpots
scout-aanjager
jarpots@brabantc.nl
06 45 75 68 23
Linda Dekkers
scout-adviseur projectaanvragen
ldekkers@brabantc.nl
06 81 48 83 91
Anne Erkelens-Schuurmans
manager aanvragen
aerkelens@brabantc.nl
06 51 95 26 22


Suzanne van der Graaf
fondscoördinator
svandergraaf@brabantc.nl
06 12 89 11 52
Michel van de Ree
financieel analist
mvanderee@brabantc.nl
06 19 62 97 50
Margareth Louwers
office manager
mlouwers@brabantc.nl
06 86 88 37 15

Milou Vogels
Coördinator communicatie en events
mvogels@brabantc.nl
06 14 25 58 84

adviescommissie

De adviescommissie is een pool van deskundigen die advies uitbrengt over de ingediende aanvragen bij Brabant C. Uit deze pool wordt per beoordelingsronde telkens de meest geschikte sub-adviescommissie gerekruteerd.

Voorzitter van de adviescommissie is Bert Dirrix, architect en partner bij diederendirrix.
Plaatsvervangend voorzitter is Jorn Konijn, architectuur en design curator in een internationaal werkveld.


raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de activiteiten van Brabant C. De leden van de raad worden benoemd door de provincie Noord-Brabant.

Bert van der Els (voorzitter)
Nevenfuncties

 • President-commissaris BIM President-commissaris Eindhoven Airport Commissaris ZND
 • Adviseur RvC Royal Schiphol Group
 • Voorzitter Stichting Van Gogh Heritage Foundation Voorzitter Stichting Kazerne Eindhoven
 • Voorzitter Stichting Verkadefabriek
 • Bestuurslid Universiteitsfonds Eindhoven

Saskia Langbroek-Coppus
Nevenfuncties

 • 2014-heden: Algemeen directeur / bestuurder LCCG B.V.
 • 2022-heden: Voorzitter Audit Commissie Star-shl
 • 2018-heden: Lid Raad van Toezicht GGz Breburg
 • 2015-heden: Voorzitter Audit Commissie Woonbedrijf SWS.Hhvl

Verily Klaassen
Verily Klaassen is Hoofd kunstzaken van Rabobank en in die rol verantwoordelijk voor de Rabo Kunstcollectie. Daarnaast creëerde ze het Rabo Art Lab; een vrije ruimte in de bank waarbinnen kunstenaars uitgenodigd worden een tijd in de bank te werken en samen na te denken over grote maatschappelijke transities. Naast haar rol als lid van de RvT van BrabantC is ze ook betrokken bij verschillende andere culturele instellingen in Brabant en daarbuiten. Vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur belangrijke barometers van onze tijd zijn. En dat niet alleen; we hebben kunstenaars nodig om ons andere vragen te stellen voor een beter begrip van de tijd waarin we leven èn van onszelf.

Marleen Hartjes
Marleen Hartjes houdt zich bezig met de verbinding tussen kunst en mensen. Als programmamaker, curator, concept developer en adviseur publiek & innovatie haalt ze onzichtbare en zichtbare drempels weg voor kunst en cultuur. Als oprichter van Studio i – platform voor inclusieve cultuur (een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum), initiatiefnemer en projectleider van het Special Guests programma om het museum toegankelijk te maken voor mensen met een handicap en Multi-Sensory Museum in het Van Abbemuseum, weet ze als geen ander hoe belangrijk het is om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht maatschappelijke of culturele achtergrond, leeftijd, gender, handicap of religie. Daarnaast was ze o.a. hoofdredacteur van We Are Public Brabant en directeur van Kunstpodium T.


Logo's, pers en media

Bij pers en media gerelateerde vragen, neem contact op met Milou Vogels, Communicatie- en netwerkcoördinator van Brabant C.

In onderstaande zip zijn verschillende versies van ons logo te vinden, die gebruikt mogen en kunnen worden in de communicatie uitingen van onze partners.


jaarverslagen

Lees via onderstaande link de jaarverslagen van 2015 t/m 2021 zoals aangeleverd bij de Provincie Noord-Brabant.


route en contact

Contact
info@brabantc.nl

Liever telefonisch contact?
Onder het kopje ’team’ staan onze directe telefoonnummers.
Bij algemene vragen, neem contact op met Margareth Louwers via 06 86 88 37 15.

Bezoekadres
Almystraat 18, 5061 PA in Oisterwijk

Het kantoor van Brabant C is gevestigd in het Ketelhuis op het terrein van Leerfabriek KVL. In dit historische gebouw vind je ook het concept Work in Brew, de oude stoommachine en diverse leisure bedrijven.

Postadres
Almystraat 18
5061 PA Oisterwijk

Route
Kom je met de auto?
Parkeren kan bij parkeerterrein KVL. Vanaf daar loop je in 1 minuut naar het Ketelhuis, volg de borden Work in Brew.

Kom je met de trein?
Station Oisterwijk ligt op ongeveer 7 minuten loopafstand.


overige documenten