Festival Circolo: de stap naar Tilburg

2018 is het jaar van verandering voor Festival Circolo. Het festival is gestart op Landgoed Velder. Een mooie plek in Velder, midden in het bos met veel ruimte. Maar na 10 jaar verlaten ze Landgoed Velder en wordt er een nieuwe start gemaakt in het Leijpark Tilburg. Een iets compactere opstelling, maar wel een stuk intiemer. Mede door het cultuurfonds Brabant C heeft het festival deze stap kunnen maken. We hebben gesproken met Marc Eysink Smeets, directeur van Festival Circolo, om erachter te komen hoe en waarom het festival de stap naar Tilburg heeft gemaakt.

Dit artikel is in samenwerking met de opleiding Cultural Venue Management van BUAS Breda University of Applied Sciences tot stand gekomen. Tweedejaars studenten hebben initiatiefnemers van projecten geïnterviewd waar Brabant C in investeert. Geschreven door: Marinca Goedhart & Anna Schoone

De start van Festival Circolo
Het begon allemaal bij het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. De toenmalig directeur Wim Claessen was gefascineerd door de populariteit van het circus in Frankrijk en Canada. Hij had nog twee wensen toen hij met pensioen ging, namelijk het oprichten van een circusopleiding in Nederland en een festival organiseren gericht op circus. Vanuit die wensen ontstond in 2007 de circusopleiding bij Fontys en de eerste editie van Festival Circolo op Landgoed Velder. In 2007, 2008 en alle even jaren daarna vond het festival plaats op het Landgoed. Festival Circolo heeft in de even jaren verschillende tenten met voorstellingen waar 10 dagen lang het nieuwe circus laten zien wordt. Er worden nationale en internationale topproducties gepresenteerd. In de oneven jaren wordt er in theaterzalen uit de stad circus geprogrammeerd. In deze jaren is er dus ook een festival, maar dan verspreid door de stad.

“Je kunt festival Circolo omschrijven als een podium bestaande uit veel verschillende tenten waar we het nieuwe circus laten zien. We presenteren internationale topproducties, met daaromheen een uitgebreid talentenprogramma. Ook wordt er veel vergaderd door allerlei netwerken en clubjes. We proberen ook echt een plek te zijn om personen met elkaar te verbinden.” ~ Marc Eysink Smeets, directeur Festival Circolo

De verbinding met het bedrijfsleven
Het festival draait niet alleen om de voorstellingen. Festival Circolo wilt ook een verzamel- en netwerkplek zijn, voor met name het circus. Je kunt als bedrijf het festival dus ook zien als vergaderplek of de juiste plek voor een teamuitje. Het festival richt zich met name op het lokale en regionale bedrijfsleven. Hieronder vallen ook internationale ondernemingen die in de regio gevestigd zijn.

Talentontwikkeling
Ook aan talentonwikkeling wordt veel aandacht besteed. Het festival biedt studenten van circusopleiding Fontys een plek om zichzelf te ontdekken en te laten zien aan de buitenwereld. Op het festival krijgen de studenten bijvoorbeeld een eigen tent en kunnen ze laten zien wat ze in huis hebben. Daarnaast komen de studenten in contact met de nationale en internationale topproducties.

De keuze voor Tilburg
Voor Festival Circolo was het niet moeilijk om de keuze te maken naar welke stad het festival ging verhuizen, Tilburg kwam al erg snel op nummer 1. Tilburg is de stad van de podiumkunsten, kunstopleidingen en de circusschool, iets wat erg goed past bij Festival Circolo. Daarnaast heeft Den Bosch al een festival en is Eindhoven een echte design stad. Tilburg is dus een logische keuze en het voelde goed voor alle partijen. Mede door cultuurfonds Brabant C heeft het festival deze overgang kunnen maken. Brabant C helpt onder andere met het verbreden en het vergroten van het publiek. Daarnaast krijgt het festival hulp bij het financieren van de hiervoor genoemde talentontwikkeling.

Nieuwe mogelijkheden
Dankzij de stap naar Tilburg, zijn er meer mogelijkheden ontstaan voor Festival Circolo. Marc geeft aan dat de basis voor het festival eerst goed moet zijn en daarna er ook meer ruimte is voor samenwerking met bedrijven. Daarnaast is er nu ook ruimte om samen te werken met locaties, zoals de Schouwburg en De Nieuwe Vorst. Door die samenwerking kunnen er ook frontale voorstellingen geprogrammeerd worden, immers staan er tijdens het festival in de tenten vooral voorstellingen die in het rond of bijna rond gespeeld worden. De samenwerking zorgt er ook voor dat er elk jaar een festival gemaakt kan worden, waardoor er een betere binding is met het publiek. Dit geldt ook voor het 10-daagse festival, waar nu meer tijd is om het hele programma te ontdekken. Het programma herhaalt zich en daardoor kunnen bezoekers een voorstellingen aanraden aan anderen, zodat zij ook nog de mogelijkheid hebben om hem zien. Marc geeft aan dat het in al deze stappen belangrijk was dat de sfeer die op het landgoed hing, hetzelfde zou blijven in Tilburg, en dat is gelukt.

De toekomst van Festival Circolo
In de toekomst ziet Festival Circolo veel kansen en mogelijkheden. De missie van het festival is om te laten zien dat circus meer is dan de stereotype clown met brandende hoepel en oubollige muziek. Net als bij dans zijn er zoveel soorten circus. Deze missie moet in de toekomst nog meer verspreid worden. Verder wil Festival Circolo nog meer samenwerkingen oppakken en steeds meer verbinding krijgen met de stad en de organisaties. Op internationaal gebied wil het festival vooral de export van Nederlandse en Brabantse makers stimuleren. Momenteel worden er al veel buitenlandse acts geïmporteerd, dus voor de toekomst zou het festival ook graag zien dan er Brabantse acts geëxporteerd worden.

Achteraf gezien heeft de stap naar Tilburg veel goeds gebracht voor Festival Circolo. Er wordt meer samengewerkt met opleidingen, waardoor jonge talenten een kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast is er ruimte voor samenwerking met Tilburgse locaties, zoals de Schouwburg en De Nieuwe Vorst. Hierdoor en door de intieme locatie, is er meer binding met het publiek. Kortom, Festival Circolo heeft een stap in de goede richting gemaakt: naar Tilburg!