LANCERING | Fanzine #4 – Impact

Fanzine 4 Viola van Alphen

In een tijd dat de cultuursector voorzichtige stappen zet op weg naar functioneren post-corona, presenteren wij met trots ons vierde Fanzine met als rode draad impact. Hoe zeer we kunst en cultuur missen zodra het wegvalt, is afgelopen jaar wel gebleken. In dit Fanzine blikken wij terug op behaalde resultaten en kijken we vooruit naar de nieuwe kansen die de huidige tijd biedt. Brabant C is inmiddels ruim zes jaar onderweg en de ruim 120 gefinancierde projecten hebben impact gehad op vele fronten. Niet alleen op de honderdduizenden bezoekers, maar ook op het leef- en vestigingsklimaat, onderlinge samenwerking, ondernemerschap in cultuur en het (inter)nationale artistieke niveau van de cultuur in Brabant.

In dit Fanzine een greep uit de mooie en bijzondere projecten waaraan we bijdragen en die voor dit jaar op de rails staan, zoals ZODIAC de musical en Theaterfestival Boulevard. Jeroen Everaert en Lucas De Man gaan samen in gesprek over de maatschappelijke rol van de kunstenaar. De innovatieve kant van cultuur in Brabant komt aan de orde in artikelen over New European Bauhaus, innovatielabs en het interview met Viola van Alphen. Dat Brabanders graag samenwerken is niets nieuws. Maar dat dit vaak de sleutel tot succes is en zowat verankerd zit in ons DNA, kwam tijdens het samenstellen van dit fanzine – mede in de interviews met Marc Meeuwis en Antoinette Klawer – opvallend vaak naar voren.

Samenwerking is dus een issue dat in veel interviews terugkomt: het wordt toch wel uniek gevonden voor Brabant. Een heel specifieke variant is de samenwerking tussen artistiek en zakelijk leiders in cultuur. Als die samenwerking goed is, ontstaat een kracht die leidt tot de mooiste dingen. We presenteren drie inspirerende voorbeelden. Verder in dit Fanzine aandacht voor twee sectoren die niet altijd op de voorgrond staan maar toch – mede dankzij investeringen van Brabant C – floreren in Brabant: AV/film en Urban.

We zijn trots op de impact die we als Brabant C al hebben kunnen maken. Maar we kijken ook vooruit, naar de toekomst. Naar hoe kunst en cultuur nog meer kunnen bijdragen aan de grote opgaven waar Brabant voor staat. Het is tijd voor ons om de volgende stap in ontwikkeling te zetten en dat is alleen maar goed. Je moet je blijven aanpassen aan de omstandigheden en jezelf keer op keer vernieuwen. Zoals Darwin ontdekte is dat je enige kans op slagen.

Veel leesplezier!

Naar het Fanzine >>

Wil je liever een gedrukt exemplaar (of meerdere) ontvangen? Stuur een email naar info@brabantc.nl en we regelen het graag voor je.