Nieuwe directeur-bestuurder Brabant C bekend!

algemeen cultuur impact partner event 2022

Victoria Simonsz-van Krieken is de opvolger van Frans van Dooremalen. Zij is per 15 november 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van Brabant C. Frans, die deze functie vanaf de start van Brabant C in 2015 heeft vervuld, gaat Brabant C aan het eind van dit jaar verlaten.

Victoria: “Er is al veel gerealiseerd de afgelopen jaren. Ik kijk er enorm naar uit om Brabant beter te leren kennen en samen met het team van Brabant C en diverse partners verder te bouwen aan een toekomstbestendig en onderscheidend kunst- en cultuur aanbod en netwerk.”

Victoria Simonsz-van Krieken studeerde Europese Studies aan de UvA. Daarna deed ze ervaring op in zowel lokaal als regionaal bestuur waar ze werkte aan de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsverbanden en (Europese) financiering. Van 2013 tot 2020 was ze directeur-bestuurder van Liberation Route Europe. Dit van oorsprong regionale samenwerkingsproject (waarvan de provincie Noord-Brabant één van de grondleggers is), is uitgegroeid tot een internationale non-profitorganisatie waarbinnen diverse partijen werken aan het levend houden van Tweede Wereldoorlog erfgoed. Sinds 2021 zet ze haar ervaring in als zelfstandig ondernemer en is ze toezichthouder in het onderwijs bij de Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland Midden.

Bert van der Els, voorzitter Raad van Toezicht van Brabant C is blij met de benoeming. “Het was niet eenvoudig een opvolger te vinden voor Frans, die samen met het team Brabant C heeft uitgebouwd tot een goed werkend fonds met een stevige positie in het cultuurveld in Brabant en zelfs Nederland. Victoria, met haar ervaring, zien wij als de ideale opvolger die met Brabant C een nieuwe stap kan zetten in de verbinding met private en maatschappelijke partners.”

Het wordt een mooi en spannend jaar voor Brabant C, dat met de regeling Matching Impactprojecten een nieuwe en succesvolle loot heeft toegevoegd aan haar portefeuille. Deze richting biedt veel potentie en zal dan ook een belangrijk onderdeel vormen in het te ontwikkelen businessplan 2024-2027. De uitbreiding en doorontwikkeling van deze regeling evenals het bouwen en versterken van vitale coalities die geloven in de (maatschappelijke) impact van kunst en cultuur zijn aspecten waar Victoria zich op gaat richten.