Nieuwe fondscoördinator Brabant C

Suzanne van der Graaf volgt Geert Lenders op als fondscoördinator van Brabant C. Suzanne is in mei 2023 gestart met deze opvolging. Geert, die deze functie vanaf de start van Brabant C in 2015 heeft vervuld, heeft Brabant C afgelopen 1 juni verlaten.

Suzanne: “Brabant C is een organisatie met een mooie doelstelling: samen met partners bouwen aan een onderscheidend kunst- en cultuuraanbod. Het is een klein team met een enorm netwerk dat samen met partners grote projecten mogelijk maakt. De maatschappelijke impact waar deze projecten vaak aan bijdragen vind ik bijzonder. Wat mij
opvalt is de inzet van het team dat ondersteunt bij het professionaliseren van de sector. Zij delen kennis over zakelijk leiderschap en business development en kijken vanuit een meerjarenperspectief naar de haalbaarheid van de projecten. Ik kijk uit naar de samenwerking met het team maar ook met onze partners.”

Suzanne zal zich richten op het beheer van het fonds: de lopende processen, nieuwe aanvragen en de resultaten van het fonds. Dat doet zij samen met de manager aanvragen; haar collega Anne en de leden van onze adviescommissie. Daarnaast is zij sparringpartner van de directeur en de Raad van Toezicht. Het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 stelt de kaders voor de toekomst en dat zal ook tot aanpassing van de projectfinanciering leiden. Brabant C wil meer maatschappelijke impact maken door de samenwerking tussen private, publieke en culturele partners te versterken. Suzanne is met de Provincie in gesprek om hiervoor een nieuw instrumentarium te ontwikkelen.

Achtergrond
Suzanne van der Graaf studeerde bestuurskunde en werkt als zelfstandig ondernemer. Zij heeft afgelopen jaren verschillende projecten geleid en managementfuncties vervult binnen de (semi)overheid. Hier werkte zij veelal aan opdrachten met een veranderopgave. Suzanne: “Een noodzakelijke verandering geeft je een doel tot verbetering. Het uiteindelijke resultaat dat ik samen met een team en partners bereik geeft mij energie.”