Social Label: samen naar een nieuwe economie

Social Label, een label dat is ontstaan uit een eigen project van de inspirerende dames Simone Kramer en Petra Janssen. Met Social Label wordt er een nieuwe wereld gecreëerd waar mensen, met afstand tot de arbeidsmarkt, worden ingezet om hun kwaliteiten en kracht te benutten. Door middel van dit concept brengen ze kunst en design in de samenleving en worden er nieuwe kansen gegenereerd.

Dit artikel is in samenwerking met de opleiding Cultural Venue Management van NHTV University of Applied Science tot stand gekomen. Tweedejaars studenten hebben initiatiefnemers van projecten geïnterviewd waar Brabant C in investeert.
Geschreven door: Givenny Degens, Iris Giesen, Lyonne Evers.

De dames zijn gestart met een festival die de ontwerp- en kunstkant van het tijdelijk bouwen en het nieuwe samenleven liet zien en waar naast internationale topontwerpers ook lokale zorgpartners mee deden. Tijdens het festival is de kiem voor Social label gelegd. Beide dames hebben geen zorg achtergrond maar toen ze hoorden wat er allemaal in deze sector speelde voelden ze een noodzaak om hun ideeën verder vorm te geven. Beide factoren speelden mee in het besef dat het tijd was hier iets aan te veranderen.  Social Label is geen bedacht concept, er is enkel geobserveerd en daarop is geanticipeerd. Bij elkaar komen is belangrijk want samen vertellen zij een verhaal over hoe het anders kan. Zo is Social Label begonnen met de eerste productielijn en er volgden meer.

12

De afstand kleiner maken
Social Label richt zich binnen de zorgsector en commerciële bedrijven op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ontwerpvragen zijn toegespitst op de mensen die de producten maken met als doelstelling: de mensen perspectief te geven, bijvoorbeeld emotioneel of economisch. Zo is er de mogelijkheid door te groeien naar een baan, maar dat is bij elke werkgroep anders. Een voorbeeld is dat Thierry, een schoolverlater, door het maken van ontworpen bezems heeft hij zijn lasdiploma kunnen behalen en is daarna leermeester geworden voor anderen. Ondertussen heeft hij stage gelopen en een baan gevonden en heeft hij het vakmanschap voor het maken van de designbezem overgedragen aan Joost. Een taak van Simone en Petra is, onder andere, het ontwerpen van arbeid en het plaatsen van professionele, empathische ontwerpers die veel levenservaring hebben. Zo is Piet Hein Eek professioneel ontwerper voor werkgroep: HOUT. Het is prettig dat de ontwerpers en begeleiders meedenken: zo ontstaat er een product van hoogwaardige kwaliteit. Het is belangrijk om te realiseren dat het niet begint met de ontwerper die het product maakt, maar met de werkplaats die uit zichzelf naar Social Label toekomt. Dit is de belangrijkste stap waarna het proces kan beginnen.

‘’Door het maken van ontworpen bezems heeft hij zijn lasdiploma kunnen behalen en is daarna zelf leermeester geworden.’’

Het werkstraatje
De ontwerper maakt een ontwerpschets voor een product op maat: wat willen de mensen leren? Daarna wordt er een schetsvoorstel gedaan die aankomt bij Simone en Petra enerzijds om na te gaan of de kansen van een werkplaats worden benut en anderzijds of het in de internationale designcollectie past. Na akkoord wordt de schets gepresenteerd aan de werkplaats en aan de directie. Moet er geïnvesteerd worden? Hoe richten we het werkstraatje zodanig in dat iedereen mee kan werken aan het designproduct? De werkgroepen beginnen met kleine proefjes en nemen deel aan workshops. Hierna vormen de mensen zichzelf op een plek en groeien hierin verder. Het gaat om arbeid op maat. Het is de kunst om een werkstraatje zodanig te ontwerpen dat ieder er lol in heeft. De personen uit de werkgroepen schuiven door en wanneer het te zwaar wordt, doen zij een stapje terug. Zo worden alle kwaliteiten naast elkaar gezet. Wat kan iedereen? Wat vindt iedereen leuk?

Naar een sociale economie
Social Label heeft er bewust voor gekozen om de producten niet te stallen in winkels maar te verkopen via de website van Social label, het Werkwarenhuis en ook de ontwerper en werkplaats. Zij proberen elk product zo tijdloos mogelijk te maken zodat de collectie duurzaam blijft. Het mag absoluut geen modeartikel worden. Waar het kan, worden duurzame materialen gebruikt, maar het uitgangspunt is het ambachtelijke werk in Nederland te behouden en zinvol werk te creëren voor iedereen.

De dames geven zelf aan dat Social Label op den duur niet meer nodig zou moeten zijn in de maatschappij. Het is hun doel om een nieuwe sociale (maak)economie te creëren. Zij halen tijdens het ontwikkelen van Social label productlijnen door heel Nederland veel input op wat een plek krijgt in hun publicatie Design Works, an open book on designing labour. Social Label heeft ontzettend veel free publicity, dat is de beste variant die je kunt hebben. Wel is het  belangrijk dat de producten worden verkocht voor de nodige werkcreatie. Dat komt steeds beter op gang en moet in de juiste balans zodat de werkplaatsen het aan kunnen. Er moet een duidelijke balans blijven en constant vanuit de waarden gedacht worden. Ze richten zich meer op kleinschaligheid en veel kleinschaligheid is massa. Social label richt zich op sociale duurzaamheid. De social duurzame collectie kan vertaald worden in een sociale economie. De meerderheid richt zich op een circulaire economie en het milieu maar bij een sociaal duurzame economie draait het er om, om de tweedeling tussen arm en rijk kleiner te maken.

Cover book Sociallabel

Partnership
Toen Simone en Petra stichting Social label opstartten, schreven zij Brabant C als eerste cultuurfonds aan. Brabant C is een innovatiefonds. “Social Label doet aan innovatie, ontwerp, vernieuwing, verbinden én commerciële zaken. Het daarom het eerste fonds waarvan wij dachten deze past bij ons en begrijpen ons..’’ Het partnership wordt als ontzettend belangrijk ervaren. Brabant C is trots op Social Label, en Social Label op Brabant C.

‘’Brabant C is trots op Social Label en Social Label is trots op Brabant C’’

Kortom, Social Label is een unieke stichting in Nederland die zich inzet voor mensen die afstand ondervinden van de arbeidsmarkt. Door de mensen te koppelen aan designers die goed aansluiten bij hun waarden, gaan zij aan de slag om duurzame producten tot stand te brengen. Petra en Simone werken hard en hun werk wordt niet alleen met geld beloond, maar vooral met voldane en trotse glimlachen. Om meer te weten over Social Label, kunt u het eigen geschreven boek ‘’Design Works – An open book on designing labour’’ vinden op de site van Social Label.

Cello Workshop