Design van het Derde Rijk

partner:
Design Museum Den Bosch
 • fase
  afgerond
 • Financieringsvorm:
  Subsidie en lening
 • social:
 • datum toekenning:
  03 september 2019
 • investering:
  €150.000 (waarvan 25% lening = €37.500)
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Den Bosch
 • totale begroting:
  €504.080

Het Design Museum Den Bosch ontwikkelt de tentoonstelling Design van het Derde Rijk over Nazidesign tussen 1933 en 1945. Het project omvat naast de expo met veel materiaal in bruikleen vanuit Duitsland een publieksprogramma, een educatief programma en de uitgave van een boek. Vormgeving en architectuur uit deze periode worden voor het
voetlicht gebracht met als achterliggende gedachte dat de studie van design een manier is om de wereld te begrijpen,
ook 'het kwaad'.

Het project loopt van 14 september 2019 t/m 20 januari 2020. Het Design Museum Den Bosch wil de culturele betekenis van vormgeving belichten, bediscussiëren en benutten. Met de tentoonstelling Design van het Derde Rijk wil het museum het publiek laten zien én begrijpen welke rol vormgeving speelde in het Derde Rijk, en tevens aantonen hoe de naoorlogse vormgevers zich in hun keuzes lieten beïnvloeden door vormgeving uit deze periode.

Het blijvende karakter van een tijdelijke tentoonstelling – al landt de content ook in een boek – lijkt paradoxaal, maar de impact van deze expositie over het Derde Rijk kan dusdanig zijn dat er sprake kan zijn van duurzaamheid in de vorm van bewustwording in de maatschappij met betrekking tot vraagstukken rond kwaliteit, effectiviteit en ethiek. De bijdrage die de tentoonstelling aan de ontwikkeling van toptalent kan leveren wordt ook in dit licht gezien: het gaat hier niet zozeer om het concreet betrekken van bijvoorbeeld design-studenten, als wel om het voeden van een bewustzijnslaag binnen (onder andere) het klimaat van opleidingen. De expositie kan op deze wijze bijdragen aan de vernieuwing van referentiekaders.

Op het punt van historische input in het project zal ook van de inzet van en verdere ontwikkelkansen voor jong talent kunnen worden gesproken. De rol die Design Museum Den Bosch zichzelf toedicht om een ‘volwassen discipline’ van design te maken door te gaan archiveren, wat nog niet structureel gebeurt in de designwereld, werkt ook versterkend voor deze voor Brabant kenmerkende cultuurdiscipline en daarmee voor het Brabants cultuursysteem.