Opera Zuid in Cinema

partner:
Stichting Opera Zuid

Opera Zuid in Cinema

Als vooraanstaand operahuis in Nederland staat Opera Zuid voor avontuur, fantasie en verwondering gekoppeld aan scherp oog voor traditie. Opera Zuid produceert twee grote zaal producties, een familievoorstelling en een community opera (Buurtopera Malpertuis) per jaar. De grote zaal voorstellingen zijn gemiddeld 12 keer door heel Nederland te zien, in theaters en schouwburgen door heel Nederland. Met Opera Zuid in Cinema wil Opera Zuid aanvullend op de live tournee de voorstellingen in bioscopen in heel Nederland brengen. Hiermee wil Opera Zuid een breder publiek de kans geven om laagdrempelig kennis te maken met Opera, dichtbij huis. Opera Zuid hoopt met dit project de eigen programmering te verrijken en de weg vrij te maken voor andere culturele producerende gezelschappen.

Wat gaat Opera Zuid onderzoeken?
Met dit onderzoek wil Opera Zuid de volgende vragen beantwoorden:

  • In hoeverre is het haalbaar voor Opera Zuid om registraties van hoogwaardige operaproducties van Nederlandse bodem naar bioscopen te brengen en daarmee een sluitende businesscase te maken?
  • Is de groei van Event Cinema in Nederland te versnellen door hierin ruimte te maken voor Nederlands cultureel aanbod?
  • In hoeverre is het mogelijk om de krachten te bundelen en in gezamenlijkheid met meerdere uitvoerende podiumkunsten instellingen hoogwaardige aanbod naar de bioscopen te brengen?

Meer over Opera Zuid
Als toonaangevende BIS-operavoorziening in, voor en vanuit Zuid-Nederland maakt Opera Zuid toegankelijke en verrassende opera. Passie, fantasie en authenticiteit staan daarbij centraal. Vanuit de standplaats Maastricht richt Opera Zuid zich niet alleen op het publiek in Zuid-Nederland, maar bereikt zij door haar reisfunctie ook publiek in de rest van het land. Daarnaast werkt het gezelschap veel samen met buitenlandse partners om internationale operaproducties te realiseren. Opera Zuid vervult hiermee een lokale, regionale, landelijke en internationale rol.

Bij het verwerkelijken van haar missie stelt het gezelschap drie uitgangspunten voorop: artistieke kwaliteit (creatie), hoogwaardig vakmanschap (uitvoering) en toegankelijkheid (publiekswerking). Toegankelijkheid zorgt voor een groter publiek. Dat begint voor Opera Zuid bij de keuzes in programmering. Iedere titel is gekozen vanuit een strategie om de aantrekkingskracht, herkenbaarheid en actualiteit van opera te optimaliseren en daarmee het draagvlak voor opera te vergroten. Daarmee wordt sterk ingezet op publieksverruiming met focus op ‘non’-publiek: mensen die niet eerder, om welke reden dan ook, de weg vonden naar het (muziek)theater.

Door het universele karakter, de thematiek en de onvergelijkbare emotionele directheid, geeft opera een ervaring die in de 21ste eeuw steeds belangrijker lijkt te worden. Opera voert je mee naar een wereld waarin de tijd stil kan staan en het virtuele adembenemend reëel is.