SPiTS

partner:
Sichting Spits Armhoefse Akkers
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Gift + lening
 • datum toekenning:
  08 november 2023
 • investering:
  € 140.000
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Tilburg
 • totale begroting:
  € 695.000

Traditie en vernieuwing verbinden

Een lichtkunstwerk door Sigrid Calon, in de stad Tilburg. Een werk dat doormiddel van kunst en technologie een nieuwe symboliek krijgt. Het werk zal geplaatst worden in een nieuwe spits, op de toren van de voormalige Sacramentskerk. Het lichtwerk zal het verhaal vertellen over de veelkleurige stad van generaties doeners en denkers die een nieuwe definitie zoeken na het verloren gaan van de textielindustrie in het midden van de 20e eeuw. Binnen deze zoektocht speelt kunst en cultuur een belangrijke rol.

Tilburg is een stad die beweegt, in mentale en fysieke zin. Ooit een textielstad met een skyline van fabrieksschoorstenen en kerktorens, nu een universiteitsstad van vernieuwing en traditie. Een van de kenmerken van deze vernieuwing is ook herbestemming. Aan het de einde van de Nieuwe Bosscheweg, staat de voormalige Sacramentskerk, een ontwerp van architect Van Beek uit de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Torenspits
Het voornemen is om op de toren, die eind vorige eeuw ontdaan is van de spits, een glazen spits te plaatsen. In de spits zal een dynamisch lichtkunstwerk geplaatst worden. De kleuren veranderen en zullen verwijzen naar stedelijke en maatschappelijke gebeurtenissen. Voor dit werk is een langjarige samenwerking gestart tussen Sichting Spits Armhoefse Akkers en Citymarketing Tilburg. Door deze samenwerking zullen vier specifieke doelgroepen benaderd worden. Daarnaast verbind het werk kunst en technologie.

Voor de uitvoering van de opdracht heeft de stichting Sigrid Calon benaderd, om meerdere redenen. Zij heeft ervaring met complexe trajecten op het gebied van lichtkunst, zoals in Triangular Grid uit 2018, in de Kalverpassage in Amsterdam. Bovendien blijkt uit haar veelzijdige werkpraktijk niet alleen het vermogen tot co creatie, maar ook haar onderzoekende houding. Dit ziet de stichting als een voorwaarde om nieuwe verbindingen te leggen: traditie en vernieuwing gaan bij haar hand in hand.

Brabant C
Met de bijdrage van Brabant C kan de opdracht daadwerkelijk van start gaan. Sigrid Calon met deze bijdrage overgaan naar de uitvoeringsfase; de opdracht, het op te leveren werk, inrichting van het proces, fasering, oplevering, beheer en onderhoud.