True Matter Exhibition

partner:
Dutch Invertuals Academy

Wat doet er echt toe?

Dutch Invertuals Academy is een programma van 6 weken waarin ons netwerk van designprofessionals digitaal lesgeeft aan internationale ‘young design professionals’, binnen een vooraf vastgesteld thema. Dit jaar was dat thema ‘True Matter’: wat doet er echt toe? Deelnemers gingen op zoek naar materialen, verhalen, actualiteiten, tradities en ambachten in hun eigen omgeving om daarmee werk te creëren. De werken die voortkomen uit dit programma worden tijdens de Dutch Design Week tentoongesteld in een expositie en zijn ook digitaal te zien in de digitale versie van de expositie. Brabant C investeert in het ontwikkelen van de fysieke en digitale expositie.

TRUE MATTER

We staan te midden van een wereldwijde pauze, een global sabbatical. We blijven thuis zodat we geen fysiek contact hebben met anderen. We worden geconfronteerd met hoe onvanzelfsprekend onze gecreëerde werkelijkheid is, waarvan de razendsnelle verspreiding van het coronavirus een gevolg is. Een virus maakt geen onderscheid, maar behandelt iedereen gelijk, we zijn niet onaantastbaar. Het is tijd om onze gewoonten en patronen te herzien. Deze sabbatical maakt duidelijk dat we de tijd van ‘jagen’ – hebzucht, extreme globalisering, najagen van macht, uitputten van grondstoffen – achter ons moeten laten, en naar een nieuwe tijd moeten omschakelen. Een tijd van eenvoud, waarin aandacht is voor de aarde en onze lokale omgeving, op een hedendaagse manier.