Tentoonstelling Brueghel: de familiereünie

  • Locatie: Den Bosch
  • Voor wie: Voor degeen die kunst verbindt met het heden.

Te zien vanaf 30 september 2023 tot en met 7 januari 2024

Voor de tentoonstelling kiezen we niet voor de gebruikelijke chronologische lijn om het verhaal te vertellen, maar worden persoonlijke verhalen rondom thema’s verteld die aansprekend zijn in de wereld van nu. Zo kunnen bezoekers zich herkennen in het leven van de Brueghels en verbanden leggen met hun eigen leefwereld anno 2023. Thema’s zijn bijvoorbeeld het familiebedrijf, de kunstenaar als influencer, de belangrijke rol van de vrouw in het familiebedrijf en het internationale bereik van de familie.

Met deze voor iedereen herkenbare en aansprekende thema’s zoeken we de verbinding met het publiek om het kunstenaarsfamilieverhaal te delen. Daarnaast zoeken we de verbinding met (potentiële) samenwerkingspartners en familiebedrijven om de tentoonstelling, het museum en de provincie nog beter op de kaart te zetten. Wij ambiëren duurzame, structurele samenwerkingen op verschillende vlakken om onze naamsbekendheid en reputatie te verstevigen en daarmee het Brabantse cultuursysteem te versterken.

Meer info & tickets >>