Een partnership met Brabant C in tijden van C

(update 21 januari 2021)

De coronacrisis is voorlopig nog niet voorbij. Culturele instellingen en makers zullen het in 2021 nog steeds moeilijk hebben en het publiek kan voorlopig (nog) niet in grote aantallen ontvangen worden. Om het publiek toch te kunnen laten genieten van kunst en cultuur en om makers en instellingen een beter toekomstperspectief te bieden, hebben we een drietal mogelijkheden gecreëerd.

Zo verlengen wij ten eerste de financiering van corona-ontwikkelprojecten, waarmee we medio 2020 gestart zijn. Ten tweede: partners van Brabant C met een lopend project, die als gevolg van de richtlijnen met extra kosten geconfronteerd worden, kunnen ook in 2021 een verzoek om aanvullende financiering indienen. Ten derde vraagt Brabant C met ingang van 2021 iedereen die een financieringsaanvraag indient om als (verplichte) bijlage een risicoanalyse toe te voegen met betrekking tot de invloed van (maatregelen in het kader van) de coronapandemie. Hieronder staat alle informatie omtrent deze mogelijkheden die Brabant C biedt in tijden van de coronacrisis.

1. Corona-ontwikkelproject
We verlengen de financiering van corona-ontwikkelprojecten, waarmee we medio 2020 gestart zijn. Deze financiering draagt eraan bij dat culturele instellingen en makers ook in 2021 kunnen investeren in creatieve en innovatieve ideeën, die met inachtneming van de RIVM-richtlijnen uitgevoerd kunnen worden. Met een duurzame, creatieve en vitale Brabantse culturele sector als resultaat. Let op! Een corona-ontwikkelproject is niet hetzelfde als een regulier ontwikkelproject.

2. Aanvullende financiering lopende projecten
Bestaande partners van Brabant C met een lopend (inter)nationaal project, die met extra kosten geconfronteerd worden als gevolg van de RIVM-richtlijnen, kunnen ook in 2021 een verzoek om aanvullende financiering indienen. Evenals in 2020 leidt een toekenning tot een aanpassing van de lopende financiering en de overeenkomsten. De totale extra kosten bedragen minimaal € 50.000. De bijdrage vanuit Brabant C is minimaal € 15.000 en maximaal € 25.000, waarvan minimaal 25% als lening wordt verstrekt. Brabant C financiert nooit meer dan 30% van de totale extra kosten. 

3. Corona Risico Scenario’s
Met ingang van 2021 vraagt Brabant C iedereen die een financieringsaanvraag indient om als (verplichte) bijlage een risico analyse toe te voegen met betrekking tot de invloed van (maatregelen in het kader van) de coronapandemie. Hierin geeft de aanvrager aan welke verschillende scenario’s de maatregelen opleveren voor het project.

De toelichting ‘bijlage Corona Risico Scenario’s’ is hier te vinden.

Meer informatie over bovenstaande is hier te vinden onder ‘Financieringsmogelijkheden’.