Night of the Nerds in het daglicht

Night of the Nerds, waar denkt u aan? Een stelletje freaks die de nacht doorhalen met games en films… maar niets is minder waar. In het Klokgebouw in Eindhoven wordt jaarlijks een nachtsfeer gecreëerd om alle technologie en creativiteit tot z’n recht te laten komen. Het doel van Night of the Nerds; interesse wekken bij jongeren voor een technische toekomst, om zo het verwachte tekort aan technici op te kunnen vangen. Wij, studenten van NHTV Cultural Venue Management, kregen de kans om Maurice Schmitz van stichting FutureBites, het hemd van het lijf te vragen over zijn trots “Night of the Nerds”.

Dit artikel is in samenwerking met de opleiding Cultural Venue Management van NHTV University of Applied Science tot stand gekomen. Tweedejaars studenten hebben initiatiefnemers van projecten geïnterviewd waar Brabant C in investeert.

“Zowel meisjes als jongens kunnen hun plek en interesses volgen”

notn1

Schmitz is vanaf het begin van stichting FutureBites al werkzaam binnen de stichting op het gebied van Educatie & Organisatie. “Het is echt pionierswerk” aldus Maurice Schmitz. Zes jaar geleden kwam de eerste Night aan het daglicht in Amsterdam. Door de samenwerking met ASML, heeft stichting FutureBites, hun event “Night of the Nerds” na twee jaar kunnen vestigen op Brainport, Eindhoven. Ook hier is het een groot succes geworden voor leerlingen van Mavo Havo Vwo en Mbo. Het doel is dan ook om door te groeien naar een grootschalig event, waarin leerlingen geënthousiasmeerd worden voor een baan in de technische wereld.

“FutureBites voelt de noodzaak om jongeren op andere manieren te verleiden, te verwonderen en te enthousiasmeren voor de creatieve industrie: de wereld van creatie en technologie.”

Night of the Nerds brengt niet alleen iets voor de deelnemende leerlingen, maar heeft als side effect dat het studenten en professionals uit het werkveld connect. Samenwerkingen met onder andere ASML, VDL en studenten van technische universiteiten en creatieve opleidingen, vormen samen de invulling van Night of the Nerds.

notn2Bron: www.NightoftheNerds.nl


Steeds meer Nerds
“Toen we in Eindhoven begonnen was het echt alleen Eindhoven en omstreken. Nu komen ze overal vandaan; Assen, Utrecht, Noord-Holland er zijn zelfs scholen uit Vlaanderen”, verteld Schmitz. Eerst moest er zelfs met teams naar scholen worden gebeld, nu informeren de scholen uit zichzelf. Het is moeilijk om scholen te enthousiasmeren voor het event, maar eenmaal overtuigd, verspreid het enthousiasme zich van mond tot mond. Hierdoor heeft de organisatie de doelgroep kunnen verbreden van Havo Vwo, naar ook de bovenbouw van Mavo en mbo. Door het groeiende animo, is er besloten om tijdsvlakken in te stellen. Zo kunnen scholen kiezen hoe laat ze het event willen bezoeken, zodat de beleving van de leerlingen niet wordt belemmerd.

“Wat opvalt is dat leerlingen sloffend het Klokgebouw binnen komen. Eenmaal binnen verspreiden ze zich langzaam en na een tijdje zie je ze lachend en druk gebarend door de hallen lopen. Het enthousiasme groeit gestaag.”

Night of the Nerds zou nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de investering van cultuurfonds Brabant C. De keuze om zelf een event te organiseren kwam door de sterk opkomende technologische en creatieve bedrijven en het toekomstig tekort aan technici. Drie jaar geleden ging de organisatie in gesprek met Brabant C over een mogelijke samenwerking .De financiering voor het ontwikkelproject gaf de organisatie in het jaar 2016 de kans om uit te breiden en op verkenning te gaan buiten de regio Brainport en om draagvlak bij (potentiële) samenwerkingspartners te vergroten en versterken. De verdieping in de artistieke koers van het evenement was ook een belangrijk onderdeel van de ontwikkelfinanciering. In 2017 deed Night of the Nerds een succesvolle aanvraag voor vervolgfinanciering

“Meet the brightest minds in technology and creativity”

Night-of-the-Nerds[1]

Future of the Nerds
Er liggen al grote plannen klaar voor de toekomst. Zo zou de organisatie graag een vervolg evenement, voor een oudere doelgroep zoals studenten of alumni, op willen zetten. Dit evenement zou dan in de avond plaats vinden om de “Night” in Night of the Nerds echt betekenis te geven. Deze plannen zijn ontstaan door een regelmatig terugkerende opmerking. Studenten vinden het super gaaf maar gaven aan dat ze niet graag tussen die hordes leerlingen willen lopen. De organisatie is hiermee aan de slag gegaan en de eerste samenwerking is een feit. Op 5 juni vindt ’s avonds een netwerkevent plaats in samenwerking met 24U in Bedrijf, een netwerkclub uit Eindhoven.

“Afgelopen jaar hebben we succesvolle aanvraag gedaan bij Brabant C voor een meerjarige vervolgfinanciering.”

De uitdaging in de toekomst voor de organisatie is vooral om het originele evenement te blijven vernieuwen. “Leerlingen hebben al een technischer beeld dan de organisatoren zelf. Probeer ze dan nog maar eens te boeien met techniek”, vertelt Schmitz. Daarnaast wil de organisatie ook graag een probleem oplossen dat zich vaak voordoet. Als de scholen een bezoek hebben gebracht aan het evenement zitten de leerlingen met een vraag: “Wat moet ik doen om dat wat ik daar gezien heb, ook te kunnen doen?”, want daar hebben leraren noch decanen antwoord op.

Er staat dus nog genoeg op de planning voor Night of the Nerds.