Regelingen 2024

Brabant C versterkt en vergroot het kunst- en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. Brabant C projecten versterken het cultuursysteem van Brabant duurzaam, met als belangrijk instrument een vernieuwende aanpak in de financiering van cultuur.

Ook is Brabant C ervan overtuigd dat kunst en cultuur kunnen helpen bij bewustwording van en de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De te realiseren impact staat hierbij centraal. Een gezonde financieringsmix zorgt dat cultuur minder afhankelijk wordt van enkele grote financiers, zoals de overheid. Instellingen worden daardoor minder afhankelijk en kwetsbaar en er kan ruimte worden gecreëerd voor eigen investeringen en doorontwikkeling.

Dit jaar zijn er 3 verschillende regelingen waar je bij Brabant C een aanvraag voor kunt indienen. Let op! Niet alle regelingen lopen het gehele jaar door. Zie onderstaande voor meer informatie.

 1. Nationaal project 
  Voor cultuurprojecten met ten minste (inter-) nationale impact en reikwijdte is er de subsidieregeling Nationaal Project. Voor deze regeling kan worden aangevraagd tot 3 juni 2024.
 2. Impactproject
  Start je een project waarbij je ingaat op een maatschappelijk vraagstuk en zijn er private stakeholder(s) die een bijdrage willen leveren? Dan is een aanvraag binnen de subsidie
  regeling Matching Impactprojecten mogelijk. Voor deze regeling kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2024.
 3. ASML x Brabant C
  Daarnaast is er de financieringsregeling ASML x Brabant C voor cultuurprojecten binnen de Brainportregio. Voor deze regeling kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2024.
Heb je een idee voor een project, neem dan een kijkje bij onze regelingen of neem contact op met een van onze scouts.