De Stadsredactie

partner:
Stichting The Watershed
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Gift
 • datum toekenning:
  05 december 2023
 • investering:
  € 38.000
 • Type project:
  ontwikkel project
 • locatie:
  Eindhoven
 • totale begroting:
  € 127.200

‘Imagination is more important than knowledge’

Eindhoven kent al jaren de stadsdichter en stadsschrijver, wisselende literatoren die met woorden hun visie op en aan de stad geven. Drie Eindhovense partijen met liefde voor en kennis van het creatieve woord - de bibliotheek Eindhoven, Boekhandel Van Piere en literair productiehuis Watershed – trekken gezamenlijk op om het concept van de stadsdichter en -schrijver de komende jaren een flinke impuls te geven - om hen urgenter en zichtbaarder maken.

Samen met de stad en de inwoners, met kleine en grote projecten, geworteld in wijken en straten. Het basisidee van de stadsdichter en stadsschrijver blijft overeind, maar dan in een vernieuwde vorm, in een team, samen met andere disciplines. De Stadsredactie wil de verbeelding prikkelen, meer verwondering in de straten van Eindhoven brengen en een bijdrage leveren aan de identiteit van de stad. Met het creatieve woord als aanjager, inspiratiebron en verbindende factor. En op zo’n manier dat ze een inspiratiebron vormen voor andere steden, met een concept dat ook elders ingezet kan worden.

Doelen Stadsredactie

 • De Stadsredactie stimuleert de samenwerking tussen verschillende disciplines, met taal als verbindende kracht. Creatieve taal inspireert de andere disciplines en andersom. De Stadsredactie levert een bijdrage aan de zichtbaarheid en bekendheid van de creatieve kracht en veelzijdigheid van de stad.
 • De Stadsredactie haakt met de activiteiten aan aan de maatschappelijke problemen waar een moderne stad als Eindhoven mee kampt. Eenzaamheid, armoede, te weinig sociale cohesie in sommige wijken.
 • De Stadsredactie levert een vernieuwend concept op, dat ook voor andere steden in Nederland toepasbaar is.
 • De Stadsredactie biedt Eindhovense en Brabantse makers extra mogelijkheden om zich te ontwikkelen, inkomsten te genereren en hun bekendheid te vergroten, ook buiten de eigen stad en regio.
 • De Stadsredactie is ook een middel voor talentontwikkeling: junior makers worden gekoppeld aan senior makers.

Impact
De Stadsredactie wil een bijdrage leveren aan de identiteit van de stad. Met verbindende verhalen en door creatieve aandacht voor te weinig gehoorde stemmen van de mensen die de stad maken. En daarnaast door de sociale, economische en culturele veelzijdigheid van de stad zichtbaar te maken.

Brabant C
De aanvraag voor Brabant C heeft betrekking op een eerste, anderhalf jaar durende pilot van het project, lopend tot de zomer van 2025. Met als doel een bestendige projectorganisatie op te zetten, gedragen door drie professionele organisaties, die tenminste tien jaar (en liefst nog langer) door kan.