In Our Nature Festival 2019

partner:
Podium Circulair

Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel, de illustere proeftuin voor circulaire economie, vindt in 2019 een nieuw festival plaats: In our Nature. Hier ontstaat een kruisbestuiving tussen natuur, kunst en circulair ondernemen. Het festival brengt twee werelden samen. Aan de ene kant is er de mens als vindingrijke maker. Creativiteit zit in onze aard. Aan de andere kant is er de natuur zelf als bron van kennis en wijsheid. Hoe kunnen we ons laten inspireren en voeden door technieken en inzichten die de natuur aandraagt? Dit is een vraag waar ontwerpers, kunstenaars, creatieve ondernemers en circulaire bouwers graag antwoord op geven. Zij presenteren op dit festival hun ideeën, plannen en dilemma’s. Ook gaan zij samen met de festivalgangers op zoek naar inzichten, samenwerkingen en toepassingen voor een duurzame wereld. Voor buurtbewoners, kinderen en geïnteresseerden zijn er optredens, lezingen, een culinaire proeftuin, muziek en documentaire films.

Het In Our Nature festival is een initiatief van de stichting Podium Circulair. Een stichting die de ontwikkeling naar een circulaire, duurzame samenleving stimuleert. Om deze cultuurverandering te veroorzaken zet Podium Circulair kunst en kunstenaars in. Kunst inspireert tot nieuwe denkbeelden, leert grenzen verleggen en genereert verrassende ideeën. Het is boeiend en inspirerend om vanuit het artistieke veld te werken aan een professionele en gewaardeerde interface met het bedrijfsleven. Dit vereist creativiteit, overtuigingskracht en inlevingsvermogen in de economische en culturele wereld. De menselijke creativiteit is de verbindende factor (William Baumol). Dat is in deze tijd en meer dan ooit zowel kansrijk als noodzakelijk.

In Our Nature profileert zichzelf als festival door een unieke samenwerking tussen regionale groene ondernemers, Brabantse kunstenaars en de landelijke beweging The Turnclub. Daarnaast staat heel het festival in het taken van ‘natuur’ en wordt dit ook als inspiratiebron gebruikt. De organisatie werkt vanuit het principe ‘practice what you preach’ en dat is volgens hen op alle facetten van toepassing. Door middel van het evenement willen ze laten zien dat de mindset van kunstenaars een belangrijk vehikel kan zijn om een circulaire transitie tot stand te laten komen. Op het festival kunnen bezoekers tot nieuwe inzichten komen, worden samenwerkingen gecreëerd, wat uiteindelijk nieuwe toepassingen voor een duurzame wereld kan opleveren. Met het programmaonderdeel ‘Het verduurzamen van culturele festival’ wil Podium Circulair de positie van Brabant als Festival provincie versterken.

Platform Podium Circulair organiseert manifestaties met als doel de rol van kunstenaars in de opbouw van een circulaire samenleving te versterken. In Proeftuin 2019 wordt een aantal van dit soort projecten gebundeld tot een programma, gecureerd/gemodereerd door maatschappelijk geëngageerd componist Merlijn Twaalfhoven. De verbinding van kunst met maatschappelijke vraagstukken staat hierbij centraal: artistieke verbeelders zijn nodig om anders naar de werkelijkheid te leren kijken. Proeftuin 2019 is een pilot editie die wordt ingezet in de aanloop naar de Landschapstriënnale 2020 en als try-out voor een toekomstig Van Gogh Festival.