MATZER in bedrijf

partner:
Stichting Matzer
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  05 juli 2018
 • investering:
  €62.500,-
 • Type project:
  ontwikkel project
 • locatie:
  Den Bosch
 • totale begroting:
  €210.000,-

Theater in het bedrijfsleven

Matzer is het kern-theatergezelschap van de Verkadefabriek Den Bosch en ontwikkelt al 13 jaar voorstellingen van uit een maatschappelijke betrokkenheid. 'Matzer in bedrijf' is een nieuwe bedrijfspoot aan de organisatie, waarbij kansrijke projecten met Brabantse en landelijke samenwerkingspartners uit bedrijfsleven, overheden de zorgsector ontwikkeld worden. Het gaat daarbij om prikkelende theatervoorstellingen en inspirerende bijeenkomsten, met verdiepende randprogrammering.

Artistiek directeur Madeleine Matzer en zakelijk leider Judith van der Velden ambiëren ‘het meest innovatieve theatergezelschap’ van Nederland te worden. Een onderdeel hiervan is ‘Matzer in bedrijf’, opgezet en uitgevoerd door projectleider Marieke Simons. Matzer heeft al meerdere theaterproducties van hoogwaardige kwaliteit op de planken gezet, wat een mooi begin is van deze nieuwe poot aan de organisatie. De reeds gerealiseerde impact van de voorstelling ‘Niemand Wacht Op Jou’ – een voorstelling over het politieke landschap in Nederland, die goed past in het kader van ‘Matzer in bedrijf’ en gecontinueerd zal worden – laat zien wat Matzer in huis heeft.

Het project ‘Matzer in bedrijf’ is bij uitstek gericht op het onderzoeken en uitproberen van een resultaatgerichte vorm van cultureel ondernemerschap: een verdienmodel uitwerken door voorstellingen aan bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan te bieden. Matzer wil vanwege eerdere ervaringen de organisatie permanent minder kwetsbaar maken, lees: minder afhankelijk van overheidssubsidie en past daarom haar strategie aan door deze nieuwe organisatiepoot op te zetten. Hierbij wordt gedacht aan de duurzaamheid van het project, maar ook de mogelijkheid tot innovatie.

De ondernemende missie van Matzer om het meest innovatieve theatergezelschap te worden, kan zeker bijdragen aan een positieve branding van het door innovatie getekende ‘merk Brabant’.  Met dit nieuwe project lopen ze voor op andere gezelschappen en zijn ze spraakmakend in de provincie Noord-Brabant. ‘Matzer in Bedrijf’ kan zich met hun onderzoeken versterken als een waardevol en innovatief initiatief voor de cultuursector, en kan een voorbeeld worden voor andere culturele organisaties in de provincie en daarbuiten. Op deze manier wordt niet alleen de huidige culturele sector gestimuleerd, maar door hun innovatieve denkwijze zal het culturele veld continu in beweging blijven.