New Territories – Reshuffle the Deck

partner:
Stichting Tegentijd (United Cowboys)

Duurzame versterking van het internationale kunst- en performance circuit

Met New Territories-Reshuffle The Deck verbindt United Cowboys verschillende partners, organisaties, mensen, om samen te komen tot nieuwe wegen van samenwerkingen en ontwikkeling; zij neemt hierbij kunst – met name de performance art – als voertuig.

Over het project
NEW TERRITORIES – RESHUFFLE THE DECK

In veranderende tijden, waarin reizen minder evident is en waarin we elkaar uit het oog dreigen te verliezen maar waarin ook het intermenselijke en affectieve weer nieuwe aandacht krijgt, herziet United Cowboys haar wegen van nationale en internationale samenwerking en uitwisseling. Het project ‘New Territories – Reshuffle the Deck’ beoogt een gezamenlijke zoektocht met partners in Europa op weg naar nieuwe samenwerkingsverbanden op basis van oude verworvenheden. Wat heeft de kunst op dit moment nodig? Wat heeft de mens nodig? Wat kan een gemeenschappelijk doel zijn? Hoe draagt dat bij aan de bredere culturele context? Dit zijn vragen die in de huidige tijd getekend door isolatie, crisis, opkomende totalitaire machten, verharding van tegenstellingen en de pandemie actueler zijn dan ooit en waarin wij de noodzaak zien voor een nieuw traject gebaseerd op onze ervaringen uit het eerder door Brabant C ondersteunde traject Concept for new Development.

DE OPTELSOM VAN ZOWEL LOKAAL ALS INTERNATIONAAL WERKEN

Bestaande- en nieuwe samenwerkingsverbanden die we aangaan met ‘New Territories – Reshuffle the Deck’ bieden perspectief op duurzame projecten tot 2024. Die samenwerkingsverbanden beslaan regio’s/gebieden met meerdere partijen tegelijkertijd, zodat we in breder verband onderzoek kunnen doen, projecten kunnen uittesten en -uitwerken. De uitwerkingen geschieden beurtelings in Brabant en in de regio’s in het buitenland. Op die manier kunnen we van elkaar leren, zowel op gebied van kunst, van cultuur als van sociaal culturele tendensen.

Over United Cowboys

Live Art gezelschap United Cowboys uit Eindhoven (NL) werkt aan dans/beweging met artistieke crossovers uit de dans, ‘Performance Art’- en de beeldcultuur. Hun hoofddoel is het realiseren van discipline overschrijdende projecten, met het dansant performatieve als vertrekpunt en artistieke kern. Zij stellen performance op het snijvlak van beeldende kunst, theater en dans centraal, koppelt deze disciplines aan onderzoek, kritische reflectie en lokale en (inter)nationale samenwerkingen met verschillende partners.

Onder het dak van United Cowboys werken twee artistiek leiders: Maarten van der Put (concept, regie, scenografie) en Pauline Roelants (choreografie). Zij maken ieder dans- en performance werk, dat in discussie met elkaar uitgangspunt is voor alle artistieke keuzes en voor de uitwerking van de diverse projecten en producties in samenwerking met anderen. Samen tekenen zij als United Cowboys voor monumentale performances, die als ‘duration pieces’ – de zogeheten ‘biotopen’ –  in binnen- en buitenland worden getoond. Ook zijn Roelants en Van der Put verantwoordelijk voor het curatorschap van het artistiek huis ‘Art House’ van United Cowboys. Dit is een werk- en ontwikkelplek in Eindhoven, niet alleen bedoeld voor eigen repertoire, maar ook voor dat van anderen.

 

Mission Statement
“We believe that the combination of creation, participation and presentation has the strength to take away obstacles, prejudices, fear and restraint. The outcome of these collaborations could have an influence on policymakers and spectators in the sense of thinking more cross over, thinking in meanings of art in larger rate; in a broader geographical context and in transboundary criteria. Art is overwhelmingly important in the process of innovation and redefinition of cultural context, because it uses tools as imagination, wonder, beauty and truth; tools of all times, all people and of all cultures”.