Night of the Nerds

partner:
Stichting Future Bites
 • website
 • fase
  afgerond
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  19 mei 2016
 • investering:
  € 170.000
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Klokgebouw Eindhoven
 • totale begroting:
  € 693.450

Event voor jongeren als recruitmenttool voor bedrijfsleven

Brabant C investeert in de schaalvergroting van Night of the Nerds. Dat zorgt voor een stevige positie voor de komende jaren en geeft ruimte om nog meer jongeren naar het event te halen: de vraag is namelijk groot. In 2016 financierde Brabant C een ontwikkelproject gericht op de verkenning buiten de Brainport regio. Niet alleen het vergroten van draagvlak bij de (potentiële) samenwerkingspartners staat daarbij centraal, er wordt duidelijk gefocust op een verdieping in de artistieke koers van het evenement door bijvoorbeeld de kansen op gebied van mode/smart textiles verder uit te bouwen en de zichtbaarheid van creatieve en excellente kunst/tech producten richting het bedrijfsleven te versterken. In 2017 deed de organisatie een succesvolle aanvraag voor vervolgfinanciering bij Brabant C om de (inter)nationale ambities te verwezenlijken. In 2017 deed de organisatie bij Brabant C een succesvolle aanvraag voor vervolgfinanciering (groot project)

Night of the Nerds is een uniek event waar jongeren worden ondergedompeld in de wereld van techniek, innovatie en creativiteit. In samenwerking met een netwerk van partners uit het bedrijfsleven organiseert Night of the Nerds het event om jongeren op interactieve wijze in aanraking te brengen met beroepen van de toekomst. Naast technologie en innovatie is gekozen voor een artistieke insteek in de programmering.

De toekomst is NÙ in de huidige, door technologie gedreven, samenleving. Dat geldt voor bedrijven en beleidsmakers, maar vooral ook voor jongeren die op het punt staan belangrijke keuzes te maken voor hun toekomst. Opvallend is dat jongeren – de grootverbruikers van de nieuwste gadgets, smartphones, apps, games en high tech entertainment – onvoldoende beseffen welke uitdagingen er liggen, welke keuzes kunnen worden gemaakt en welke skills relevant zijn voor een toekomst in de wereld van creativiteit en technologie. Een wereld waarmee Brabant zich wereldwijd op de kaart zet. De huidige kaders binnen het onderwijs zijn ontoereikend; beperkte budgetten, dwingende curricula en leerdoelstellingen laten weinig ruimte om jongeren te inspireren voor de spannende wereld van creativiteit en technologie.

Night of the Nerds faciliteert jongeren om laagdrempelig kennis te maken, actief onderdeel te zijn én te worden geïnspireerd door de vormgevers van de toekomst, zowel op het bedrijfsmatige – als op het cultureel creatieve vlak. De focus en de formule van Night of the Nerds is gekoppeld aan creativiteit, verbeelding, technologie en innovatie en sluit daarmee naadloos aan op het profiel van Brabant. Op Night of the Nerds ontmoeten jongeren the brightest minds in technology and creativity: game changers en jonge helden, zoals talenten van innovatieve technologiebedrijven, veelbelovende studenten van technische- en creatieve opleidingen en getalenteerde makers uit de creatieve industrie en e-cultuur. Zij staan garant voor een inspirerend en feestelijk programma met robots, virtual reality, gaming, 3d-printen, augmented reality, Internet of Things, sensortechnologie, sound design, coding, interactieve installaties, nanotechnologie, beroepen van de toekomst en nog heel veel meer.

Het programma bestaat uit meer dan 55 experiences, clinics, shows, techtalks en een testlab. Voor VO en MBO opleidingen is er een middagprogramma met aandacht voor meer educatieve activiteiten.

Wouter Sluis-Thiescheffer, Fontys Hogeschool ICT:
“Night of the Nerds is een belangrijke en toegankelijke partner voor ons om buiten de muren van het onderwijs en technologie met creativiteit en cultuur te kunnen verbinden.”

Night of the Nerds is een project van stichting FutureBites, onderdeel van de VO dag van de Dutch Technology Week en wordt mede mogelijk gemaakt door ASML, VDL, Fontys, Ministerie van Defensie, Bosch, PP Personeelsdiensten en Brabant C.