Pilot Designer-in-Residence

Cor Unum
partner:
Stg. Cor Unum
 • website
 • fase
  afgerond
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  22 februari 2021
 • investering:
  €19.800
 • Type project:
  ontwikkel project
 • locatie:
  ‘s-Hertogenbosch
 • totale begroting:
  €72.800

Uitzicht bieden aan zwaar getroffen designsector

Het corona-ontwikkelproject bestaat uit de wens om de werkruimte speciaal in te richten om de zwaar door corona getroffen designsector van nieuwe kansen en uitzicht te voorzien, en zo in ieder geval vier zorgvuldig geselecteerde topdesigners - Kiki van Eijk, Yuri van Poppel, Alex de Witte en studio RENS - aan het werk te houden en kosteloos faciliteiten te bieden voor onderzoek, ontwikkeling en ontwerp. Daarnaast speelt Cor Unum middels deze aanvraag in op de noodzaak die bij ontwerpers heerst om door te kunnen werken. De aanvraag draagt ook bij aan de visie van het Cor Unum-team op hoe deze pilot zou kunnen bijdragen aan een structurele, internationale Artist In Residence plek voor ontwerpers.

Het verhaal van Cor Unum
Cor Unum is een werkatelier voor het keramisch ambacht, met als doelstelling “de ontwikkeling van het keramisch ambacht te borgen en te stimuleren”. Cor Unum is een van de laatste keramische productiefaciliteiten en ambachtelijke kenniscentra van ons land. De organisatie maakt hoogwaardig designkeramiek, ontworpen door ongeveer 75 kunstenaars en ontwerpers, waarmee CU een samenwerkingsrelatie heeft. Naast de artistieke functie heeft Cor Unum vanaf de oprichting een sociale functie, als werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, als re-integratieplek, als dagbesteding en een educatieve functie, als leerbedrijf voor studenten.

Cor Unum wil nieuwe vormtalen, ontwerpen en kruisbestuivingen met andere disciplines stimuleren binnen het (historische) keramisch ambacht. Het wil een springlevend productie- en presentatiehuis zijn waar (vak-)kennis gedeeld wordt, waar het maken van keramiek getoond en het ambacht geborgd wordt.

Hotspot voor design
Cor Unum heeft de intentie zich verder te ontwikkelen tot een hotspot voor design, waar makers en kopers elkaar ontmoeten, waar ambachtelijke productie en eigentijdse producten zichtbaar zijn en waar kunstenaars, ontwerpers, studenten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een duurzaam en creatief onderkomen vinden. Oude en nieuwe productietechnieken inspireren de ontwerpers van vandaag. Productinnovaties komen vaak voort uit kennis van materialen en technieken. Dit is vooral de slagkracht van hedendaags (Dutch) Design. Wij zijn in ons land innovatief op het gebied van bedenken en creëren, maar ook sterk in onze maakindustrie. Wij zijn flexibel en werken met korte lijnen. Cor Unum wordt gezien als dé Nederlandse parel van de keramische industrie.

Veel hedendaagse ontwerpers hebben de afgelopen jaren in samenwerking met Cor Unum het internationale design-podium betreden. Ontwerp en ambacht gaan hand in hand en vormen samen de basis van nieuwe industriële productietechnieken. Daar was ook volop ruimte voor, vooral ook in financiële zin. Immers, het resultaat van onderzoek, ontwikkeling en co-producties met toonaangevende eigentijdse designers vormde de basis van presentaties tijdens internationale en nationale design events en -beurzen. Dat betekende ook dat alle inspanningen en kosten vooraf terugverdiend konden worden dankzij verkopen tijdens deze evenementen.

Aanvraag bij Brabant C
Anno 2020 met de heersende Corona-crisis is de situatie totaal anders. De ambitie en wil tot samenwerken blijft, is ook noodzakelijk om een continue vernieuwing en kennis in ons ambacht te realiseren, echter enige ruimte voor investering, zowel van de kant van Cor Unum als van haar designers, was er niet. Dat betekent dat Cor Unum, vooruitlopend op haar toekomstige wens om zich te ontwikkelen tot een gespecialiseerde internationale designer-in-residence locatie, nu reeds een voorschot wil nemen op dit toekomstperspectief. Dit willen ze doen door werkruimte ter beschikking te stellen aan een 4-tal veelbelovende ontwerpers die door de huidige crisis op zoek zijn naar faciliteiten voor onderzoek, ontwikkeling en ontwerp in het keramisch ambacht.

De effecten van de Coronacrisis heeft de geselecteerde kunstenaars/designers flink getroffen. Daarbij komt dat ook Cor Unum zelf niet de reserves had om hen de broodnodige materialen en productiefaciliteiten beschikbaar te stellen. Toch is het van belang dat de onze sector overeind blijft. En dat uitgangspunt gaf Cor Unum en de kunstenaars voldoende perspectief en enthousiasme om van de Corona-nood een deugd te maken. In gezamenlijk overleg hebben ze daarom, vooruitlopend op de toekomstige artist-in-residence ambitie van het atelier, besproken in hoeverre ze nu al kunnen ervaren en evalueren hoe een dergelijk proces levensvatbaarheid heeft. Bovendien bieden ze hiermee aan de ‘getroffen’ designers ruimte, tijd, begeleiding en faciliteiten om een keramische collectie samen te stellen.