Succesvol 2017 #6

Brabant C investeert in cultuurprojecten van (inter)nationaal niveau. De projecten die we financieren staan altijd in het teken van ontwikkeling, het bereiken van een next level en groei. Het zijn partners waar we trots op zijn! De successen, klein en groot, zijn het vertellen waard. Daarom zetten we iedere week een project in de spotlight. Deze week: VPRO Medialab.

Het VPRO Medialab verbindt de VPRO met relevante en innovatieve partijen op het gebied van design, technologie, journalistiek en storytelling in Eindhoven en Nederland om zo een netwerk op te bouwen waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan mediainnovatie van internationaal niveau. De manier waarop we met elkaar communiceren middels vele bestaande en nieuwe media is radicaal veranderd in de laatste 10 jaar. Deze veranderingen zullen alsmaar intensiever en sneller worden. De VPRO heeft, als vooruitstrevende omroep met een lange traditie in media-innovatie, de rol om voorop te lopen in deze ontwikkelingen en om een baken te zijn. VPRO Medialab is namens de VPRO de vooruitgeschoven post, de pionier. Gebruik makend van alle inhoudelijke, creatieve en technologische expertise en innovatie komt de VPRO, samen met haar partners, tot nieuwe manieren van mediamaken.

Kortom de ambitie van het VPRO Medialab is om een netwerk te vormen met technische, creatieve en culturele partners op Strijp-S Eindhoven en in Brabant. En samen met hen de nieuwste high-tech toepassingen en oplossingen voor mediaproductie, mediadistributie en sociale interactie te verkennen en verder te ontwikkelen. Met onder andere financiële steun van Brabant C kan VPRO Medialab deze ambitie waarmaken en de toekomst van storytelling verkennen door onderzoek en experiment. De innovaties van het Medialab zijn inzetbaar voor vernieuwende (digitale) programmering van de VPRO en daagt uit tot kritische reflecties daarop. Het Medialab vertelt verhalen langs nieuwe dimensies en regionale innovaties bereiken een landelijk publiek. 2017 was een jaar met nieuwe ontwikkelingen, events en samenwerkingen. Met hoogtepunten als: Economia en de ‘We Know How You Feel Expositie’ tijdens de Dutch Design Week. Maar ook de Bliksem en Donderdagen, Hackathons en Meet Ups waren in 2017 een groot succes.

En VPRO Medialab gaat door, in 2018 gaan ze 2 en 3 februari van start met ‘Hackathon #7 Are you talking to me?’ Wil je weten waar deze bijeenkomst om centraal staat en waar VPRO Medialab zich nog meer mee bezig houdt in 2018?! Bekijk het op de website: https://www.vpro.nl/medialab.html

We Know How You Feel - Hanneke Wetzer-37  We Know How You Feel - Hanneke Wetzer-2
20170921_VPROMedialab_BliksemEnDonderdag7_BarbaraMedo_LR_07  20170330_VPROMedialab_ConferencefortheCurious_BrittRoelse_LR_075
20170114_VPROMedialab_MeetUpESNS_BRITTROELSE_0551_LR  Opening VPRO Medialab_Fotograaf Mariaanne Essens_1

Succesvol 2017
Iedere week zetten we een partner van Brabant C in de spotlight en vertellen we over de successen die ze (in 2017) hebben geboekt. Wat hebben ze bereikt, met wie hebben ze samengewerkt en hoe is de ontwikkeling verlopen. Zo kijken we de komende weken terug op een selectie van de maar liefst 60 geslaagde partnerships nu al bereikt. Op weg naar meer! Met deze VPRO Medialab en voor volgende week: Social Label!