Mama, Mag Ik Naar Huis Toe

partner:
Stichting Social Film

Luisteren naar de stem van ongehoorde, naar de kant van verhalen die je bijna nooit hoort

Je kind wordt bij je weggehaald omdat je volgens anderen en instanties niet in staat bent om het zelf op te voeden. Hoe accepteer je dit? Hoe ga je hier als ouder mee om en wat is het beste voor je kind?

In 2021 is de realisatie van de documentaire van ‘Mama, Mag Ik Naar Huis Toe’ ingezet. Documentaire filmmakers Eline van der Kaa en Jesse van Venrooij hebben in samenwerking met Ge Haanse het filmplan ontwikkeld.

Documentaire
‘Mama, Mag Ik Naar Huis Toe’ is een documentaire over pleegzorg vanuit het perspectief van ouders. De vragen; ‘Wat maak je door als je niet in staat blijkt te zijn om je eigen kinderen op te (mogen) voeden? Met welke stigma’s en (zelf)verwijten krijg je te maken? En hoe herpak je jezelf en zorg je ervoor dat je toch rust vindt in wat je is overkomen en blijf je het belang van je kind zien? Wat voor impact heeft de uithuis-plaatsing op jou als persoon en in je handelen?’ staan hierin centraal. Het oordeel over deze ouders is vaak hard in de samenleving. Tijdens de documentaire worden er drie moeders gevolgd; Alexandra, Diana en Norely. Alle drie hebben ze een of meerdere kinderen waar ze niet meer zelf voor mogen zorgen. Maar er is (inmiddels) wel goed contact met pleegouders en een goede relatie tussen hen en hun kind. Toch is er na een aantal jaar nog veel ruimte voor verbetering en meer onderling begrip.

Jeugdzorg in de schijnwerpers
Het triggert de documentaire makers om naar de stem van ongehoorde te luisteren, naar de kant van verhalen die je bijna nooit hoort. Nuance aanbrengen in bestaande beeldvorming en denkbeelden en hiermee impact maken. Jeugdzorg staat in de schijnwerpers. Het systeem wordt aangevallen omdat het lijkt te falen. Het is goed dat hier aandacht voor is. Ook binnen de pleegzorg (onderdeel van jeugdzorg) gaat het wel eens mis. De makers van de documentaire vinden het mooi om juist niet het systeem ‘aan te vallen’ maar om een emanciperende film te maken over de beleving van ouders, die je bijna nooit hoort of ziet.

“Ook wanneer het niet lukt om als ouder je kind zelf op te voeden blijf je ouder.”

Een appél op pleegzorgprofessionals, beleidsmakers en ons als maatschappij om anders naar de rol van jeugdzorg, pleegzorg, pleegouder, de naasten en vooral ouders te kijken. Met als ultiem doel: het kind een zo goed mogelijke toekomst bieden binnen de (on)mogelijkheden die er zijn.

Brabant C
Met de hulp van Brabant C kan de begroting volledig gesloten worden. De documentairemakers van ‘Mama, Mag Ik Naar Huis Toe’ zijn er van overtuigd dat ze met deze filmproductie en impactstrategie met extra producten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een positief veranderingsproces, dat uiteindelijk bijdraagt aan een veiligere en prettigere toekomst voor veel pleegkinderen.